کد خبر: ۶۲۷۲۴۱
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۹ 06 July 2018

دارند می فروشند، طفلان در رحم را
در اوج بی حیایی، در عین بی شعوری

بنظرمی آید، لازم است، تابه شعر
طنز، نگاهِ جدی تری داشته باشیم

ظلم و فساد و دزدی، شد ریشه کن دراین جا

هرگز نمی توان دید ، "آرسن لوپن" دراین جا!

تا صورت عدالت ،یک خدشه بر ندارد
یکسان شده حقوقِ ، یک مرد و زن دراین جا

تنها حقوق مان نیست، حتی نمی توان داد
تشخیص جنسِ نادر ، از نسترن دراین جا!

خسرو در انتظارِ ، شیرین زیاد داریم
اما چرا نداریم ، یک کوهکن در این جا؟!

بازارِ ساز و آواز ، قاطی شده ست باهم
ماهور و شور و دشتی، خر در چمن در این جا!

از بس که فیلم داریم ، در متن زندگانی
ما را نمی فریبد ، اسکار و کن در این جا

با این که هیچ چیزی ، عمرا نبوده آن تایم
اما رسد به موقع ، همواره "ون" در این جا!

تنوین اگر چه در شعر، کمتر شده سفارش
این حرف ها نداریم ، ما مطلقا در این جا!

از هر سه نوع تنوین ، دنیا پر است، اما
تنوین "نصب" داریم ، ما غالبا در این جا...

 

تو رفته ای به خارج، حالا ببین خراب است
احوال تو در آن جا، احوال من در این جا

راشد انصاری(خالو راشد)

 


از آنجا که ناقدین ما هنوز،به شعر طنز، دقت نظرعمیق وجدی
نداشته اند جای گلایه است، اما بایددانست آنجائی که ذورق شعر
جِد، در امواج انتقادبه صخره میخوردوتوان پیشروی رااز دست
میدهد، این سفینه ی چابک رکاب طنز است که از لابلای امواج ، و صخره های مانع، به پیش می تازد وحرف آخررا میزند...و شاعران طنازبه بهترین نحوازصنایع ادبی درشعر بهره جسته وبه بهترین شکل ممکن ضرورت های شعری را رعایت میکنند، تاانجاکه گاهی
دهن کجی هم به شعرجدکرده و
در مواردی هم به ان، غنای بیشتری بخشیده اند
،

نگاهی به نکات ظریف درشعر طنز راشدانصاری(خالوراشد)

ظلم و فساد و دزدی، شد ریشه کن دراین جا
هرگز نمی توان دید ، "آرسن لوپن" دراین جا!

شما اگربه هردزدی، بگوئید:دزد! ممکن است باشمابرخوردخصمانه کند! اما طنز این امکان را برای
شاعرطنازفراهم کرده که چوب انتقادرا آغشته به روغن طعنه کرده وخیلی رندانه! تمام زورگویان ومفسدین و مختلسین رازیر ضربات طعنه و انتقادقرار دهد۰کاری که در شعر جد، جدأ،غیرممکن هست۰ چون به
خط قرمزها، برمی خورد و ...

ضمنادرمصرع بعدشاعر، سمبل تازه و بکری مثل"آرسن لوپن" تبه کارسمبلیک فرانسوی، را به استخدام شعرآورده که درشعرجد
تاکنون مصداق نداشته است...

بیت بعد(تشخیص جنس"نادر"
از نسترن در اینجا)

نادر هم بمعنی نایاب وهم بمعنی
اسم مذکر آمده، به گونه ئی که
کاملا واضح وبرجسته است و
در نگاه اول هردو بُعد تصویر را
بخوبی به نمایش گذاشته...

 

ازبسکه"فیلم"داریم درمتن زندگانی
ما را نمی فریبد ، "اسکار"و "کن" در این جا

باز واژه ی <فیلم> با
همین حُسن ، یک تصویر دوبعدی
زیبای دیگری از نوع ایهام است
که به زیبائی شعرافزوده است،
همچنین،دربیت بعد اسم"خسرو" "وشیرین" وحتی "کوهکن"هرسه بصورت استعاره آمده این البته ایهام خاص شعرطنز نیست، بلکه مربوط به هنر شاعرانه، شاعر است ...

موردِبعد:استفاده از نون تنوین بجای حرف رَویِ قافیه، اینقدر
عالمانه ومیتوان گفت: عامدانه
صورت گرفته که حتی معنی را
،هم درخودواژه" ئی"که نون تنوین درآنست عمق بخشیده! ومعنای شعر هم، حجم پیدا کرده...

تنوین اگر چه در شعر، کمتر شده سفارش
این حرف ها نداریم ، ما مطلقا در این جا!

من یادمه برا یادگرفتن<یرملون> اشعاری(سید طوسی)بما، درس میدادندتا تجوید قرآن خوندن یادبگیریم وآن اشعاراز ذهن فرّار
بودند، بجزاین بیت:
در یرملون ، ادغام کن
در مابقی اخفا نما....

که متاسفانه ابیات دیگرهمه
فراموش مان میشدند۰ در
صورتیکه اشعار طنزاین حسن را دارندکه درحافظه جاخوش کنند
وبمانند۰ مثل همین بیت تنوین خالو وکلاًسروده های طنزکه با ذهن مانوس ترند....

*ازجنگ و جنگ طلبی زیاد گفته شده وشنیده ایم ۰ دراین مقوله نوع نگاه و زبان پویا وحرف تازه وزیبای خالوبا چاشنی طنز ملیح آن، واقعأ شنیدنی ست.در شعردیگری می گوید:

یک بار گفته باشم ، یعنی که آخرین بار
گردنکشی محال است، با گردن بلوری

خوب:حالا کانون گرم خانواده را
ازنگاهِ ژرف خالو بررسی میکنیم::

مردی کنار همسر ، سرگرم گوشی خود
دور از هم اند انگار، هفتاد سال نوری

وقتی میخواهد از دردجامعه بگوید ، در انتخاب مطلب چنان ماهرانه عمل میکندکه انسان شگفت زده میشود، او لایه های رو ودستمالی شده و تکراری را رها میکند وبه عمق فاجعه میپردازد، بقول مولانا چونکه صد آمد ۹۰ هم پیش ماست۰ توجه:

دارند می فروشند، طفلان در رحم را
در اوج بی حیایی، در عین بی شعوری

بنظرمی آید، لازم است، تابه شعر
طنز، نگاهِ جدی تری داشته باشیم

خالو نه تنها در شعرطنزخالق آثار مانا واثرگذاری ست،او در سخن منثور هم قلمی شیوا واستعدادی
کم نظیر دارد به مکتوبات طنز او که درسالهای ۷۰ تا ۸۰درستونی به نام"خبرهای مشکوک" درروزنامه "ندای هرمزگان"که بانام"مستعار شکاک"مینوشته...توجه فرمائید./ندای هرمزگان

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار