کد خبر: ۶۳۹۶۷۹
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۷ 05 August 2018

هفته گذشته حکم سه تن از چهره های فرهنگی – رسانه ای استان از سوی استاندار هرمزگان و وزارت ارشاد ، برای مناصب مختلف زده شد که هر کدام از

پست های ياد شده ، به نوعی در ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با فعاليت های فرهنگی است.
انتخاب چهرهای فرهنگی برای انجام خدمت به مردم ، تغيير رويکرد استانداری را با انتخاب فرهيختگان فرهنگی بايد به فال نيک گرفت ، بخصوص در حوزه مهم روابط عمومی استانداری که پس از چندين سال فشل بودن اين حوزه ، مديری را با فهم و درک رسانه ايی ، در رأس آن قرار گرفته است.

روابط عمومی استانداری يکی از نقاط بسيار مهمی است که نبض سياستگذاری و اجرای برنامه های دولت محسوب می شود.

از همين رو در هر استان روابط عمومی استانداری از جايگاه مهمی برخوردار است و چنانچه فرد مسئوليت پذيری در رأس آن قرار گرفته باشد که با سياست های دولت هم خوانی داشته باشد، مديريت عالی استان را که نماينده و مجری اهداف دولت است از آسيب پذير بودن و چالش های احتمالی مصون می دارد.

نگاهی به گذشته روابط عمومی استانداری هرمزگان نشان می دهد که استانداران وقت به اين مهم توجه ننموده و افراد غير مرتبط با اهداف دولت در مسند روابط عمومی گذاشتند ، از همين رو چالش ها حتئ تا حريم شخصی استاندار نيز کشيده شد و متأسفانه تاريخ رسانه های چند سال گذشته هرمزگان نيز گويايی رو درويی روابط عمومی استانداری با برخی خبرنگاران که از ديد آنها خودی بحساب نمی آوردند ، حکايت ها دارد.

اين اتفاق که در نوع خود بی سابقه بود ، بی توجهی کامل استانداری به جايگاه و کارکرد حوزه روابط عمومی اش، در جهت حفظ منافع دولت و مردم نشان می داد.

از بُعد ارتباط رسانه ای نيز روابط عمومی استانداری حائز اهميت است. بکارگيری مکانيزمی که بتواند تمام رسانه ها نيز حتئ مخالفان دولت را تحت پوشش خود قرار دهد ، در جامعه مدعی دموکراسی يک اصل پذيرفته شده است و ارتباط سالم با رسانه ها نيز بعد ديگر فرايند روابط عمومی استانداری با رسانه های استان است که در شرايط سخت و گرانی بسيار بالای کاغذ ، و دستمزدها و ديگر عوامل هزينه ساز ، وظايف اطلاع رسانی خود را انجام می دهند و بويژه قابل تحمل نيست که در چنين شرايطی از سوی جايگاه نماينده دولت ، تحت اسم روابط عمومی آن نگاه دوگانه ای ديده شود.

در حاليکه در ديگر استان ها ، استانداران به مدد رسانه های مکتوب آمده اند و با دستور قاطع خود به مديران کل در استان های تحت امر ، آنها را در زمينه توانمند سازی و حمايت از رسانه های مکتوب تشويق نموده اند ، در هرمزگان نيز تا اين زمان با آشفته بازاری که روابط عمومی استانداری داشت و گاهی خود نيز در جايگاه مدعی عليه مطبوعات قرار می گرفت، مديران کلی هستند که چند سال است ، هزينه چاپ آگهی خود را نپرداخته اند و شکايت به روابط عمومی استاندار برای حل مشکل تا کنون راه بجايی نبرده است ، ذکر اين مسايل اندک از کوه مشکلات رسانه ها ، از اين جهت حائز اهميت است که مسئول محترم روابط عمومی جديد استانداری در جريان مصائب روزنامه ها و هفته نامه ها قرار گيرد. انتظار است ، با روی کار آمدن دکتر کمالی در رأس روابط عمومی استانداری ، با شناخت و تجربياتی که در اين زمينه دارند، مناسبات فيما بين روزنامه ها با روابط عمومی استانداری را به سمت بهبودی حرکت داده ، از اين پس به اسم و جايگاه روابط عمومی استانداری ، خبرنگاران را از استانداری بيرون نياندازند.

به قلم: غلامحسين عطايی

منبع : روزنامه ندای هرمزگان

انتهای پیام/*

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار