پیشنهاد می‌شود که قوه قضاییه از مرکز کارگروه ویژه‌ و مستقلی از مسئولین استان را جهت رسیدگی به پروژه‌هایی که شهرداریِ بندرعباس در سالهای اخیر کلید زده تشکیل دهد و رسیدگی کند که چند هزار میلیارد تومان پول بیت المالی که از مردم فقیر وصول کردند به جیب چه کسانی و روی چه حسابی در شهرداری رفته است.
کد خبر: ۸۶۳۰۱۱
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۸ 15 June 2020

«تابناک»، حسن عباسی؛ باور کردن طرح سؤال از شهردار بندرعباس آنهم در ماه‌های پایانی عمر شورای شهر ، کمی باورش سخت است بیشتر شباهت به سوپاپ اطمینانی برای کسب رأی و اعتماد دوباره مردم جهت ورود مجدد در دوره جدید به شورای شهر می‌داد اما نهایتاً همه مانورهای رسانه‌ای منتهی شد به دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار بندرعباس و این رویکرد را بخوانید تأیید عملکرد شهرداری..

دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

در معرکه طرح سؤال اعضای شورای شهر از شهردار هم نمایندگان مجلس (مرادی، آرامی، جباری) خود را بی نصیب نگذاشتند و پریدند وسط این شواف رسانه‌ای که نهایتاً با شکست مواجهه شد. چند نکته را نمایندگان مجلس اگر اطلاعی ندارند لطفاً توجه کنند براساس قانون اساسی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم حق دارد و هم وظیفه، که در تمامی مواردی که مربوط به کشور ماست تحقیق و تفحص و بررسی کند و نظر بدهد و اولین وظیفه و مهمترین وظیفه نماینده مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است. و وظیفه پراهمیت بعدی نماینده مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای قانون لذا از اونجایی که نمایندگان مجلس تمایل دارند در امورات شوراهای شهر ورود کنند بد نیست اول ابزار قانونی خود را برای نظارت برعملکرد اعضای شورای شهر و شهردار حوزه انتخابیه مشخص کنند؟ و اگر چنین ابزار نظارتی در قانون برای آنها تعریف نشده و ندارند قطعاً به این دلیل بوده که هم اعضای شورای شهر و نماینده مجلس را مردم انتخاب می‌کنند و نماینده مجلس حق دخالت در کار شورای شهر را ندارد چون آنها هم منتخب مردم هستند. حتی در مورد شهردار هم نماینده امکانی برای نظارت ندارد اگر دارند آقایان معترض (مرادی، آرامی، جباری) استناد قانونی خود را ارائه دهند.

نمایندگان مجلسی که به دخالت کردن در امور شوراها و شهرداری تمایل دارند در گام اول بایستی به اختیارات قانونی خود نگاه کنند و در دوران کاندیداتوری خویش شعارهایی سر می‌دهند دقت کنند که در حوزه عمرانی شهری نباشد زیرا در حوزه اختیارات شورا و شهرداری است و اگر وعده‌هایی در این حوزه‌ها دادند به مردم بازنگری کنند.

پیامدهای منفی دخالت نمایندگان در کار شوراها اول باعث می‌شود که نماینده در قبال عملکرد شوراها هم پاسخگو باشد و عملکرد شوراها هم پای نماینده نوشته شود و با توجه به خیز برداشتن نمایندگان مجلس برای دخالت در امور شهرداری و شورای شهر بندرعباس قطعاً در آینده شاهد دخالت نمایندگان مجلس در امور انتخابات شوراها خواهیم بود مخصوصاً از طریق تأیید و رد صلاحیت به سمت یارگیری و مهره‌چینی و مهندسی انتخابات شوراها خواهند رفت و فضای انتخابات را تبدیل به میدان صف آرایی کاندیداهای مورد حمایت نماینده و مستقل از نماینده تقسیم می‌کنند که این جناح بندی وارد شورا نیز می‌گردد و تا پایان دوره باقی می‌ماند که این وضعیت قطعاً بر عملکرد شورای شهر تأثیر منفی می‌گذارد.

زمانیکه نماینده مجلس بخواهد برای تشکیل شورایی هم سو و به تبع آن شهرداری هم نظر تلاش کند، منتقدان و مخالفان نماینده نیز وارد کارزار رقابت انتخابات شورا می‌شوند و عملاً انتخابات به یک رقابت جناحی تبدیل می‌شود و فرصت شایسته گزینی را از مردم می‌گیرد.

دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

به مجمع نمایندگان استان هرمزگان توصیه می‌شود که پیگیر رفع محرومیت ، روستاهای بی‌آب و گاز، بسترسازی برای اشتغال زنان سرپرست خانوار و جبران خسارت مال سوختگان معبد هندوها و بازسازی محل فعالیت بازارچه صنایع دستی باشند و به خاطری که مثلاً فلان مدیر کل ارتباط دوستانه‌ای با احدی از نمایندگان مجلس دارد چهار نماینده دیگر عقب نشینی نکنند پیگیر حق حقوق مردم باشند

در تمام کشورهای جهان شهرهای بندری به دلیل مهاجرپذیر بودن و تنوع جمعیتی بیشتر و برخورداری از امتیاز واردات و صادرات جزو زیباترین شهرهای آن کشور هستند و از نظر پیشرفت اقتصادی ، رفاه و اشتغالزایی نیز جزو شهرهای پیشرو و رو به توسعه محسوب می‌شوند.

ولی با کمال تأسف در بندرعباس همچنین دیگر شهرهای استان هرمزگان وضع موجود دقیقاً خلاف انتظار است. بر خلاف موقعیت استراتژیکی که هرمزگان دارد از نظر شاخص فقر و بیکاری پس از «سیستان و بلوچستان» دومین استان کشور است و از نظر تمیزی و نظافت شهری هم فاقد استانداردهای کشوری و جهانی است.

دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

کارتن خواب مجاور ایستگاه تخیّلی بی آر تی بهتر نیست به جای اجرای پروژه‌های موهوم از پول مردم به فقرا رسیدگی شود

حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا زیباترین و پُردرآمدترین و مهاجرپذیرترین استان و شهر ایران وضعیتی به این اسفناکی دارد؟

آیا علّت این عقب‌ماندگی و پسرفت نسبت به سایر استان‌های کشور را می‌توان در چیزی به جز استفاده از مدیران ضعیف و نمایندگان بی‌توجه و بی‌خیال جستجو کرد؟

شهر بندرعباس که قاعدتاً باید «عروس شهرهای ایران» باشد بخوانید به دلیل سیاسی کاری نمایندگان و جناح بندی در بین مدیران استان در طی سه دهه‌ی گذشته فاقد شهردار و شهرداری کاردان بوده و شرایط نامناسب شهری فعلی نتیجه‌ی مدیریت شهری بسیار ضعیف سه دهه‌ی گذشته است.

دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

جوانان بیکار و منتظر کار روز مزدی در حالیکه میلیاردها تومان پول در شهرداری به جیب پیمانکاران پروژه‌های بی سرانجام واریز می‌شود

سیاست مدیریت شهری در سه دهه‌ی گذشته در انجام پروژه‌های بیت المال بر آب ده و شهر ویرانگر فقط خاصیتش سرازیر کردن پول بیت المال و عوارض وصولی از دست‌های خالی مردم به جیب پیمانکاران با کمترین خروجی شهری بوده است.

به عنوان نمونه صرف میلیاردها تومان پول زبان بسته‌ی بیت المال طی پروژه‌های موهومی در شهر بندرعباس نظیر:
۱-زیباسازی خور
۲-ساخت پلهای عابر پیاده برقی با هزینه زیاد که هیچوقت به بهره‌برداری نرسیدند
۳-ساخت ایستگاه‌های اتوبوس با هزینه زیاد که بدون به بهره‌برداری رسیدن تبدیل به اتاقکهای متروکه و محلی برای تجمع معتادها و یا تبدیل به قهوه فروشی و...گردیدند و پروژه‌های بی ارزش و موهوم مشابه نظیر تعویض دوره‌ای جداول بی‌کیفیت و رنگ آمیزی بی‌معنی جداول که همگی فاقد کارِ کارشناسی بودند شد.

دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

ایستگاه بی آر تی تخیّلی مقابل خور نایبند

وضعیت مدیریت شهری بندرعباس را مدیران آن که در شهرداری هستند ساختند و پرداختند که اغلب معلّمان بازنشسته و اعضای شورای شهر آن؛ خواننده ، فرهنگی بازنشسته، صاحبان بنگاه‌های اتومبیل و ... بودند.

در حال حاضر در شرایط اقتصادی موجود با توجه به تحریم‌های گسترده‌ کشور شاهد اجرای پروژه‌هایی در قالب‌های موهوم و بدون آینده هستیم.

دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

ایستگاه بی آر تی خیالی که قرار بود بیست و دوم بهمن سال قبل افتتاح شود امروز

یکی از این مصادیق در حال حاضر پروژه‌ی کارشناسی نشده BRT در بندر عباس است، هر شهروند فهیمی که در شهر بندرعباس زندگی می‌کند به راحتی متوجه می‌شود که این طرح تخیلی غیرقابل توجیه است و مقایسه بندرعباس با تهران ، تبریز و مشهد با توجّه به شرایط آب و هوایی و عرض خیابان‌های موجود ، ایجاد BRT فقط موجب افزایش ترافیک و شلوغی بیشتر درنهایت قفل شدن خیابانها می‌گردد.

صد البته واضح و مبرهن است که این پروژه مشابه پروژه‌ی ایستگاه‌های اتوبوس قبلی در نهایت به بهره‌برداری نخواهد رسید.

دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

ایستگاه بی آر تی پارک دباغیان

در طی این پروژه‌ی تخیلی که قرار بود بیست و دوم بهمن سال قبل اتمام یابد و به بهره‌برداری برسد طبق برآورد قرار است صد تا دویست میلیارد تومان و شاید هم بیشتر پول زبان بسته بیت المال به جیب پیمانکاران سرازیر شود.

اصلاً با توجّه به ایستگاه‌های اتوبوس قبلی چه نیازی به ساخت ایستگاه‌های BRT در وسط خیابانهای کم عرض است؟

دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

ایستگاه بی آر تی مصلّی

پیشنهاد می شود که قوه قضائیه از مرکز کارگروه ویژه‌ و مستقلی از مسئولین استان را جهت رسیدگی به پروژه‌هایی که شهرداریِ بندرعباس در سالهای اخیر کلید زده تشکیل دهد و رسیدگی کند که چند هزار میلیارد تومان پول بیت المالی که از مردم فقیر وصول کردند به جیب چه کسانی و روی چه حسابی در شهرداری رفته است.

دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

پل عابر پیاده‌ای که یک سال است روی زمین مانده و در حال پوسیدن است

 دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

ایستگاه بی آر تی خاتم مسئولین شهرداری بابت ساخت این قوطی ها چقدر از بیت المال را هزینه کرده‌اند؟

 دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

 دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

 ایستگاه راه نیفتاده در حال زنگ زدن و تخریب 

 دفاع قاطع اعضای شورای شهر از شهردار یعنی تأیید عملکرد شهرداری

انتهای پیام/*

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
بله! ظاهرا این دفاع قاطعانه اعضای شورای شهر از شهردار بندرعباس شامل دو الی سه ماه از حقوقهای معوقه پرسنل صبور و زحمت کش شهرداری بندرعباس ( کارگران و کارمندان ) هم میشود!؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
سر ی سفرنشستن باید حمایت کنن مردم کیلو چن!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
مردم به افراد متخصص رای بدهند در شورای شهر و به عنوان نماینده مجلس وگرنه ضررش را خودشان می پردازند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
مگه باقی متخصصن
خود شهردار الهیات خوندن
چه چیز شهر ما درسته که باقیش درست باشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
مردم رای می دهند انتخاب می کنند نتیجه را خود مردم می گیرند
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
لایک
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۶
خیلی ممنون از گزارش خوبتون.
شهرداری از نظر مبلمان شهری هم خیلی ضعیف عمل کرده. با توجه به ظرفیت بالایی که ساحل و دریا داره در زیباسازی و امکانات رفاهی بسیار ضعیف عمل کرده.
وضعیت حمل و نقل عمومی در بندرعباس اصلا مطلوب نیست و جا داره در گزارش جداگانه ای کاملا به اون پرداخته بشه و در مقایسه با دیگر شهرها وضعیت خیلی بدی داره هیچ نوع نظمی توش نیست برخی مسیرهای اصلی حتی تاکسی هم نمیخورن ناوگان فرسوده است حتی اتوبوس ها ایستگاه درست و حسابی هم ندارن مسیرهای محدودی که اتوبوس هست هم یا نمیان یا سر وقت نمیان یا کافی نیستن برنامه ریزی دقیق و درستی برای حمل و نقل عمومی وجود نداره. ایستگاه های تخیلی بی ار تی، ساماندهی نشدن و تجهیز اون مگه چقد کار داره یا زمان می بره که الان چند ساله روی زمین مونده.
سمت بلوار امام حسین حتی تاکسی برای مسیرهای اصلی هم نیست و بعیده که بدون ماشین برای حتی یه کار کوچیک به مشکل نخوری.
برنامه ریزی و نظم و کافی بودن وسایل حمل و نقل در مسیرهایی که لازمه وجود نداره. شب ها ماشین سخت گیر میاد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار