کد خبر: ۸۸۶۴۴۳
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۴ 11 August 2020

«تابناک»، زینب نورالدینی؛ رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بشکرد در بازدید از قطب کشاورزی و توریستی شهرستان بشکرد گفت: در صورت احداث ۱۰ کیلومتر جاده بین مزارع و رفع مشکل سند اراضی ملی کشاورزان ،احداث سد و اعطای حقابه رسمی به کشاورزان شهبابک این منطقه بدلیل استعدادهای وافری که دارد با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب و بارندگیهای چشمگیر تابستانه می تواند قطب کشاورزی و توریستی استان باشد.

۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی
برآمده از خاکی چون زر،آبی زلال و روح بخش و هوای خوش که حتی در تابستان، باران تن او وساکنانش رامی شویدازغبار زمان.
این منطقه شهریار بشکرد است.که نخل های قد کشیده درآن خودنمایی می کنند.باعصاره عسل نخل های مرغوب مضافتی که از خاک شهبابک سربرون آورده اند استعدادکشاورزی این منطقه را نمایان می سازد.
بیابان دراین منطقه سبز می شود.باآبی روشن ترازآینه و زمینی غنی ترازگنج و هوایی پرنفس ترازدل دریا.
اگرجاده بین مزارع طولانی ترازصبرمردمش بود،محصولات آن رقیب نداشت.
۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی
خواب نخل هاتعبیرمی شداگرشهبابک یک سدداشت ،خوابی که شیرین ترازشیرینی است و خواب کشاورزان آشفته نمی شداگرآب منطقه ای ، حق آبی آنهارامی پرداخت تااین منطقه به قطب کشاورزی و گردشگری تبدیل شود.
باران در تابستان شهبابک بهشتی می ساز برای مردمانش، کودکان میان نخلستان بازیگوشانه زندگی را جاری می کنندوبعدازتلاش ،سرشارازنشاط ، تن به آب روان می دهندتاعشقشان کامل شود.

۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی
اگرهمگان می دانستندومی دیدند که اینجا چه سرزمینی است ،نگاهشان چشمی می شود برای دیدن ،دیدنی میان میدان است که دیدن دارد.رقصی که حکایت می کندازایستادگی و جنبش دربرابرهرشرایطی .
کشاورزان دراین سرای طپش که دست به دست هم می دهند به مهرومحصولات ارگانیک تولید می کنن اماچون جاده ای آنهارا به مقصدنمی رساندتااین محصولات عرضه کنند.

۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی
تنگنای بی تدبیری فقط به اندازه ی نیازهایشان تولید می کنند.
محصولاتی چون انجیر، انگور،خرما،سیب محلی،سیرباکله ،اناروجم .
سفرورفتن دراین منطقه برای کشاورزان آنچنان سخت است که بایدباپای پیاده راه بپیمایندیاباالاغ به مقصدی هرچند کوتاه برساند.
جبرجغرافیادربشکردباعث شده است که مردمان این منطقه نتواننددسترنج خودرافراترازمرزمنطقه ای خودعرضه کنندوخودی نشان دهند.برای برداشتن این جبر، نیازبه برداشتن موانع متعددی ازجمله احداث جاده ،سدوایجادزیرساختهادرشناخت هر منطقه و مردم آن توسط مسئولان از ضروریات است که متاسفانه چنین دیدگاهی وجودندارد.

۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی
آنگاه تک بعدی مسئولان باعث می شود.که مردمانی از حقوق اساسی خود محروم شوند.
چنین قضاوتی نسبت به مردمان بشکردوجودداردبرخی مسئولان اهالی این منطقه راتنبل خطاب می کنند امااثارموجودبرروی صخره های سخت واستوار،بیانگرسخت کوشی خردمندی و مقاومت این مردمان برای بقااست
خردمندی بشکردی ها،آنهاراازهجوم سیلاب هانجات داده است واین آبهای خشمگین نتوانسته اند آسیب جدی به آنهاواردسازند.

وجودسازه هاودیوارچینی ها(کشبن ودربند)برای مقابله باسیلاب که بامحصولات اولیه معماری سنگ وخاک که متعلق به سده های دوراست مبین این ادعاست .مردم این منطقه چنین فنونی راازعلوم بومی ومحلی آموخته اند

۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی
وقتی سدی در برابر آب های ویرانگر ساخته شد و کشاورزی رونق گرفت برای شهبابک تاجی می بایست زرین و جواهر نشان که سپاسی باشد برای آغوش گرمش که اهالی را سبز می کند در تمام دوران و فصول باید کاری کرد کارستان که او نرنجد، همچون تاج بر سران اگر چنین شود می سوزد این خاک گوهر خیزاین دومین سفری است که به دعوت اهالی منطقه به این خطه سر افراز و طبیعت بکر به منظور شناخت و معرفی جاذبه های گردشگری و و شنیدن مطالبات کشاورزان و اهالی به این نقطه سفر کرده بودم حاج احمد درائی و آقای سُنگری ( کشلورزان موفق شهرستان ) به نیابت از سایر کشاورزان در گفت و گو با خبرنگار تابناک مهمترین مشکلات عمده کشاورزان شهبابک راملی بودن ،مشکل جاده بین مزارع به طول ۱۰ کیلومتر و فقدان سد و حق آبه رسمی آب منطقه ای برشمردند، به گفته ی آنها همه زمینهای کشاورزیشان علیرغم وجود نخیلات متعلق به چندین دهه و آثاری از سازه های نیاکانمان که طبق سنگ نگاره های موجود برخی از آنها قدمتی بیش از ۳۰۰ سال دارند ،تمام اراضی به نام دولت سند خورده و همین امر موجب شده از دریافت تسهیلات و اجرای طرح کشاورزی وهرفعالیتی که ازلحاظ قانون بخواهدپشتیبانی شود محروم هستیم ، ماهم آب و زمین های مستعدی داریم و مسئولین در حل مالکیت اراضی ما تلاش کنندبارفع مشکل بین مزارع رغبت های اشتغالزایی برای کشاورزان ایجاد می شود و از نظر معیشتی پشتیبان خانواده هاخواهدبودوازمهاجرت روستائیان جلوگیری خواهدشد.

۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی
سالاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی شهرستان بشکرد در گفت وگو با خبرنگار تابناک اظهار داشت:بازدیدی که از منطقه ی شهبابک داشتیم ازابتدای کشت وکارکشاورزان بازدیدشدبه امتدادرودخانه به سمت روستای تی رحمت به طول ۶کیلومتر ۹۰ درصدازکشت بازدید شد ،مشکل جاده بین مزارع بابراورداولیه ای که انجام می شود اعتبارپیشنهادی به استان ارائه می شود.
باتوجه به شرایط آب و هوایی حاکم بر منطقه کشت درختان سیب درختی ،انار،ومرکبات برای توسعه گیاهان دارویی شرایط آب و هوایی مناسب است
وی خاطرنشان کرد، :با حل مشکل حقابه و رفع ملی بودن اراضی و جاده بین مزارع، می توان احداث گلخانه کوچک مقیاس دراین منطقه پیاده کرد.

۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی
سالاری گفت : ۹۰درصدازسطح زیرکشت باغات شامل نخیلات است که رقم غالب این نخیلات هم مضافتی است این شهرستان بالغ بر هزار هکتار زیرکشت نخیلات استان رابه خود اختصاص داده است و بیشترین رقم خرمای شهرستان هم مضافتی است که باکیفیت و مرغوبیت بالاتری برخورداراست وسرآمد کل سطح زیرکشت نخیلات استان می باشد .
وی با اشاره به نبودجاده بین مزارع گفت : حدود ۱۰کیلومتر جاده بین مزارع نیازدارد ، باوجودجاده مامی توانیم پروژه های زیرساخت از قبیل کانال ،استخر،آبیاری تحت فشار ورودکنیم یکی دیگرازمشکلات عمده کشاورزان این حوزه ملی بودن اراضی آنهاست اکثراراضی شهرستان وشهبابک ملی محسوب شده و نداشتن حقابه رسمی از اداره آب منطقه ای باوجوداین دومدرک می توانیم سمت و سوی اجرای آبیاری نوین کم فشار وپرفشار را اجرا کنیم .

۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی

گفتنی است طی کردن مسیر ۵ کیلومتری باغات کشاورزی شهبابک که با حضور و همراهی ریاست محترم جهاد کشاورزی شهرستان و دوتن از کارشناسان و تعدادی از کشاورزان بود بیش از ۳ ساعت به طول انجامید ،برق شادی و امید در نگاه کشاورزان نمایان بود حضور رئیس جهاد کشاورزی و شنیدن درد و دلهای آنها کشاورزان را مصمم تر از همیشه آماده تلاش و همت مضاعف کرد

شهبابک مکانی بسیار مناسب برای کشف استعداد های انسانی و طبیعی استان است که با جمعیت ۷۰۰ نفر در فاصله ی ۳۰ کیلومتری از مرکز شهرستان بشکرد واقع شده است، صعب العبور بودن راه مانع شناخته شدن فراهم کردن حضور کارشناسان و مسئولین عالی رتبه به این نقطه ی پر رمز و راز استان شده است، سازه های دست ساز بشر و جاذبه های گردشگری و حماسه های تاریخی زیادی را در خود نهفته است.

۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی

۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی

۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی

۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی

۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی

۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی

۱۰ کیلومتر و چندگام تا خوشبختی

 

انتهای پیام/*

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار