فرزندت را یک لحظه جای کودک کار تصور کن
{$sepehr_code_1745}

انتهای پیام/*