مردم معطل مأمور گمرک!

مردم معطل مأمور گمرک!انتهای پیام/*