واکنش دوگانه مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛
با آغوش باز پذیرای هرگونه پیشنهاد و انتقاد هستیم

با آغوش باز پذیرای هرگونه پیشنهاد و انتقاد هستیم

انتهای پیام/*