گرفتن ویزیت دوبرابری به اسم مشاوره‌ پزشکی در مطب‌ها قانونی می‌باشد؟یا بی‌قانونی است!

تابناک هرمزگان، حسن عباسی؛ گروهی از بیماران مثل؛ مصدومان تصادفات رانندگی ، بیماران مضروب در نزاع‌ها ، افرادی که به دلیل بیماریِ خود قرار است تحت پوشش ارگان و نهاد حمایتی قرار گیرند یا کاندید معافیّت از خدمت و جابه‌جاییِ شغلی می‌باشند ، بیمارانی که به هر دلیل در زندان به سر می‌برند و در مورد تحمّل شرایط حبس باید برّرسی شوند از طرف مراجع ذیصلاح شامل پزشکی قانونی و یا اداره‌ی نظام وظیفه و یا بهزیستی و... به تعدادی از پزشکان معرّفی و از آنها نظرخواسته می‌شود. در کمال تعجّب پزشکان محترم از این بیماران بی‌نوا دوبرابر! ویزیت تحت عنوان مشاوره‌ی پزشکی دریافت می‌کنند؟! به سادگی می‌توان متوجّه شد، کاری که این پزشکان انجام می‌دهند فقط یک ویزیت معمولی و حتّی کمتر از آن است چون این افراد قبلاً بررسی و تحت درمان قرار گرفته‌اند و پزشک پس از ویزیت فقط چند خط نظرات خود را در مورد شرایط وی به مرجع سؤال کننده توضیح می‌دهد ولی در کمال تعجّب بابت این کار ویزیت دوبرابری دریافت می‌کند. با توجّه به اینکه اغلب این افراد علاوه بر بیمار بودن قربانی تصادف ، درگیری ، نزاع و یا بیماری‌های خاصی می‌باشند اخذ ویزیت دو برابری برای کاری معمول «غیراخلاقی» و مذموم می‌باشد.

اساساً مشاوره‌ی پزشکی با گزارش پزشکی دو مقوله‌ی متفاوت است؛ در مشاورات پزشکی به دلیل سخت بودن شرایط یک بیمار و یا عدم توانایی تشخیص بیماری توسط پزشک معالج نظر پزشک دیگری خواسته می‌شود و به دلیل مشارکت مداوم و پیگیری بیمار توسط پزشک دعوت شده و یا مراجعه‌ی پزشک مشاور از راهی دور و مرکزی دیگر مبلغ بیشتری به وی پرداخت می‌شود ولی یک اظهار نظر ساده برای مرجعی قانونی در مورد یک بیمار که گاهاً بیش از یک دقیقه هم به طول نمی‌انجامد مشاوره‌ی پزشکی محسوب نمی‌شود و هر پزشکی قادر به انجام آن است.

با این مبنای غلط می‌توان هر بیماری که از طرف یک پزشک به پزشک دیگری معرفّی می‌شود را تحت عنوان مشاوره دوبرابر دوشید، مسئولین و متولیّان مثل استانداری دستگاه قضایی محترم لطفاً با توجّه به شرایط اقتصادی موجود و ناتوانی بیماران بی‌نوا به این موضوع رسیدگی و مانع دریافت ویزیت دوبرابری پزشکان از این بیماران شوند.

گرفتن ویزیت دوبرابری به اسم مشاوره‌ پزشکی در مطب‌ها قانونی می‌باشد؟یا بی‌قانونی است!

انتهای پیام/*