هدف اعلامی آمریکا، تغییر رژیم، اما هدف اقدامی آنها، تجزیه ایران است

به گزارش تابناک هرمزگان، محمد خدادی توئیت کرد:

هدف اعلامی آمریکا، تغییر رژیم، اما هدف اقدامی آنها، تجزیه ایران است

#هشدار_ به _ایرانی_ها، هدف اعلامی #آمریکا تغییر رژیم اما هدف اقدامی آنها، تجزیه #ایران است تا مثل آسیای میانه در شمال و در جنوب #خلیج_فارس با چند کشور مطیع بجای یک ایران مقتدر و یکپارچه روبرو باشد؛ ایران امروز، مانع اهداف خاورمیانه جدید و مطلوب آمریکایی هاست.

انتهای پیام/*