حاكم ابوظبی!
به گزارش «تابناک» هرمزگان، نامه کنسول انگلیس به شیخ زاید بن خلیفه حاکم ابوظبی (نه شیخ زاید معاصر بلکه جد وی) مبنی بر اینکه قاتلان چند نفر از أهالی ابوظبی که اهل تاونه بوده اند حالا در اختیار محمد تقی خان حاکم بستک هستند و اگر شیخ خواهان محاکمه آنهاست وکیل خودش را به لنگه بفرستد تا قاتلین در حضور وی و در محکمه شرعی توسط شیخ عبدالرحمن سلطان العلما یا سید محمد صدر السلام محاکمه شوند.
حاكم ابوظبی!
بتاریخ ١٩٠٣ میلادی ١٣٢٣ قمری
انتهای پیام/*