آیا واقعاً کمیته امداد و دادگاه روحانیت غیرقانونی هستند؟

به گزارش «تابناک» هرمزگان، مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری در صفحه مجازی خود گفته است: انقلاب ما ۴۰ ساله شد اما از میان نهادهای انقلابی هنوز دستگاه‌های هستند که صرفاً با اساسنامه و آیین نامه اداره می‌شوند و البته مغایرت با تعریف قانونی نهاد انقلابی دارند.
چون شرط قانونی شدن آن تصویب در مراجع قانونگذاریست. که می توان به دادگاه ویژه روحانیت و کمیته امداد امام خمینی اشاره کرد.

آیا واقعاً کمیته امداد و دادگاه روحانیت غیرقانونی هستند؟
 

انتهای پیام/*