مدیر مسئول نشریه چلچله به دادگاه فراخوانده شد

به دنبال شکایت خانه مطبوعات استان هرمزگان ، مدیر مسئول نشریه چلچله به دادگاه فرا خوانده شد.
به گزارش «تابناک» هرمزگان، شاید برای نخستین بار در تاریخ مطبوعات کشور و به دنبال شکایت خانه مطبوعات استان هرمزگان از یک عضو اصلی خود ، «کامبیز حسین پور» مدیر مسئول نشریه چلچله به دادگاه فرا خوانده شد.
در متن احضاریه مدیر مسئول نشریه چلچله آمده است: در خصوص «شکایت خانه مطبوعات و رسانه استان هرمزگان» علیه شما مبنی بر انتشار اکاذیب از طریق رایانه و تهمت ، افترا ، فحش و الفاظ رکیک با نسبت‌های توهین آمیز و ... در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی به عنوان مطلع در این شعبه حاضر شوید.
گفتنی است کامبیز حسین پور باید صبح روز 17 مهرماه خود را به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس معرفی کند.
شاید این نخستین بار در تاریخ مطبوعات کشور است که یک صنف مطبوعاتی به جای پیگیری مسایل و مشکلات اعضای خود از آنان به دادگاه شکایت می‌برد.

مدیر مسئول نشریه چلچله به دادگاه فراخوانده شد
 


انتهای پیام/*