برنامه‌های استانداری هرمزگان برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان

برنامه‌های استانداری هرمزگان برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان سوالی بود که به این شکل پاسخ داده شد: مشاور و مسئول هماهنگی امور ایثارگران به صورت موردی گفت:

1- استفاده از ظرفیت فضای مجازی جهت اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت
2-ایجاد اتاق فکر (شورای مشاورین) جهت ارایه ابتکارات و نوآوری ها در این حوزه
3-استفاده از تبلیغات محیطی
4- تهیه و تدوین خاطرات شهدا و ایثارگران معزز
5-نامگذاری محل مناسب به نام شهید دباغیان تنها شهید استانداری
6-برگزاری جلسات شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
7-سرکشی مداوم از خانواده معزز شهدا و ایثارگران و پیگیری مسایل و مشکلات آنان
انتهای پیام/*