دست کم نگیریمشان؛
ملخ‌ها ؛ مهمانان ناخوانده ی حداقل سه سال آینده ما

سالهاست بلا پشت بلا از زمین و زمان می ‌بارد و برای این بینوا مخلوق راهی نیست جز سپردنش به تقدیر و سرنوشت ترسیم توهم خود!
سیل و زلزله و خشکسالی و هزاران فلاکت و بدبختی ، این جماعت ناسپاس را بس نبود ، کین گونه ملخ ها ابابیل وار بهر عذابی جدید نازل شدند.
بگذریم ، چرا که چه بگذریم و چه نگذریم بلا با همه‌ی آثار کم و زیادش میگذرد حال که دفع بلا ممکن نگشته ، می‌طلبد شناخت بلا و اهتمام بر رفع آن :
ملخ ها این مهمانان حداقل ساله آینده را ، راه دفعی نیست جز اراده‌ای مستحکم و برنامه ریزی دقیق و صد البته اعتباراتی خاص!
سردمداران باید بدانند هرمزگان ، این دروازه ورود ملخ ، درب جلوگیری از ورود و انتشارش به کشور نخواهد شد مگر با عزم جزمی کشوری و تخصیص اعتباراتی ملی از ناحیه سازمان حفظ نباتات کشور
تخصیص اعتباراتی ویژه در سطح ملی و توزیع و مستقیم آن توسط استانداری به مراکز فرماندهی خطوط مبارزه که شهرستان‌ها هستند ، آنهم صرفاً بجهت تسریع در اقدامات و پرهیز از بروکراسی اداری و حیف و میل آن ضروریست.
هرچند که دیدن متممی خاص در بودجه امسال نیز برای مبارزه با خیزش خطرناک بهمن ماه سر برنیاورده‌های این بلا از خاک عقلانیست.
مضاف بر آن تمهیدات استاندار در دستور لحاظ نمودن بیمه باغات و مزارع از این بلا طی سه سال آینده نیز الزامیست
در هر حال هرچند که مبارزه کافی نبوده و نیست ، اما تلاش شبانه‌روزی مسئولین آنهم با کمترین امکانات و اعتبارات لازم ، به حق ستودنیست.
لازم به یادآوری مجدد مسئولین نیست که ؛ تمام «دار و ندار» و گذشته و حال و آینده این مردم دچار بلا از زمین و زمان! ، در حال فناست ، پس تعلل و درنگ نه جایز است و نه پذیرفتنی..
در پایان بد نیست اطلاع از نتیجه تلاش‌های یک‌ساعته امروز این حقیر سراپا تقصیر ، در اجابت فتوای مسئولین در زنده گیری ملخ و تحویل آن بهر فروش ، هرچند که نیت بهر فروش نبود :
۱۱۷ ملخ در یک ساعت
حال محاسبه کنید وزن و قیمت آنرا بدون لحاظ نمودن تلفاتش! و صد البته فراموش نکنید میزان کالری از دست رفته این حقیر که میطلبید در پس خود ، خوراکی چرب و چیلی و نوشیدنی گوارا که قیمتشان از توان ملخ گیرانی چون ما خارج است.
انتهای پیام/*