ایستگاه راه آهن بندرعباس رمپ ویلچر ندارد!

به گزارش «تابناک هرمزگان»؛ مسافرانی که ناتوانی جسمی و معلولیت دارند جهت سوار و پیاده شدن بایستی از ویلچر استفاده کنند، هیچگونه معبر و جایگاه ویژه عبور و مرور آنها وجود ندارد و باید از راه پله ها عبور کرد و با توجه به اینکه افراد کهنسال جهت عزیمت به شهرهای زیارتی و بیشتر آنها جهت مداوا با قطار جابه جا می‌شوند نیاز به اقدام فوری در ایجاد رمپ ویلچر وجود دارد.

ایستگاه راه آهن بندرعباس رمپ ویلچر ندارد!

ایستگاه راه آهن بندرعباس رمپ ویلچر ندارد!
انتهای پیام/*