تیتر جالب سی‌ان‌بی‌سی: پاسخ ایران؛ "سریع و خشن"

تیتر جالب سی‌ان‌بی‌سی: پاسخ ایران؛ انتهای پیام/*