اداره کل ارشاد هرمزگان به بازرسی فرا خوانده شد

اداره کل ارشاد هرمزگان به بازرسی فرا خوانده شدبه گزارش «تابناک هرمزگان»؛ اقدام سازمان بازرسی در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود احتمال وقوع برخی تخلفات در این اداره وجود دارد اما هنوز هیچ مقام رسمی این موضوع را تأیید نکرده است.
جای سؤال است که دلیل فراخواندن امور مالی یک اداره چه می‌تواند باشد؟ آیا اداره ارشاد تخلفات فاحشی را داشته است که بازرسی ناچار به فراخواندن امور مالی ارشاد به سازمان خود شده است؟
اصولاً اداره ارشاد آبستن چه رخدادها و تحولاتی است که انتهای آن منجر به زیر سؤال رفتن واحد مالی آن شده است؟

اداره کل ارشاد هرمزگان به بازرسی فرا خوانده شد

انتهای پیام/*