حذف آمار تفکیکی/راه‌حلی برای جلوگیری از گاف‌های آماری وزارت بهداشت!

وزارت بهداشت در اظهار نظری تاریخی اعلام کرد: به دلیل ایجاد رقابت بیشتر بین استان‌ها برای بیماریابی فعال کرونا و جلوگیری از سفر به استان‌های با آمار کمتر، دیگر آمار تفکیک شده استانی ارائه نخواهد شد!!

انتهای پیام/*