کمک دولت ایتالیا به مردمش

از روز یکم آوریل به شهروندان ۶۰۰ یورو پرداخت خواهد شد. این مبلغ برای ماه مارس بوده و برای ماه آوریل جداگانه کمک‌هزینه پرداخت می‌شود.
همچنین ۴۰۰ میلیون یورو نیز به صورت کوپن غذا بین مردم توزیع می‌گردد.
مبلغ ۴.۳ میلیارد یورو در اختیار شهرداریها قرار خواهد گرفت تا به مردم کمک کنند.

انتهای پیام/*