كرونا به شهرهاى ايران باز می‌گردد

روند نزولى در خيلى از مناطق ايران متوقف شده و ابتلا به كرونا دارد مجدداً صعودى ميشود.
در هفته جارى كاهش كار ادارات و تعطيلى را شاهد خواهيم بود.

 

انتهای پیام/*