رويه قطع حقوق مادران پزشک طرحى به علت زایمان، با دستور موقت دیوان عدالت متوقف شد

طبق تفسير موسع از اجازه قانون قراردادها؛ پزشکان زن با زایمان حقوقشان قطع می‌شد و به جرم مادر شدن توسط اداره متبوع با قطع حقوق جریمه می‌شدند.

 رويه قطع حقوق مادران پزشک طرحى به علت زایمان، با دستور موقت دیوان عدالت متوقف شد

انتهای پیام/*