آغاز سال‌تحصیلی‌هرمزگان‌با325هزار دانش‌آموز
به گزارش تابناک هرمزگان، علی کرمپور در نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان با تشریح فعالیت های پروژه مهر از فراهم شدن بسترآغاز سال تحصیلی خبرداد و گفت: در سایه تدابیراندیشده شده خوشبختانه با آمادگی کامل به استقبال سال جدید تحصیلی خواهیم رفت.
 
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش یک مجموعه فرابخشی است خاطرنشان کرد: اگر خواهان جامعه توسعه یافته هستیم باید به مهمترین رکن آن یعنی آموزش و پرورش توجه همه جانبه شود و همه برای توسعه و تعالی این مجموعه پای کار باشند.
 
مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان  در ادامه بیان کرد: روند تحولگرای آموزش و پرورش هرمزگان نتیجه همدلی و همیاری و حمایت همه جانبه شورای آموزش و پرورش ازطرح ها و برنامه های تدوین شده است که این دستاورد یک سرمایه ارزشمند برای ارتقائ شاخص های نظام تعلیم و تربیت است .
 
به گفته کرمپورامسال  زنگ بازگشایی مدرسه به شکل نمادین دریکی ازپروژه های تازه تاسیس درشهرک  پیامبر اعظم(ص)با حضورمعاون وزیر به صدا درخواهد آمد و برای همه اعضای شورای آموزش و پرورش نیز برنامه بازدید و حضوردر آیین اول مهر در نظر گرفته شده است.
 
دبیرشورای آموزش و پرورش استان با اشاره به برخی مصوبات جلسه ،خاطرنشان کرد: در نشست اخیر مقررشد برای دانش آموزان مناطق سندرک ،بشاگرد وشرق شهرستان جاسک هزینه کتاب وبیمه پرداخت شود و دانش آموزانی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند مورد حمایت این دو نهاد باشند.
 
وی اضافه کرد:سایردانش آموزان بی بضاعت مورد حمایت استانداری خواهند بود که این مهم مورد توجه جدی اعضای شورای آموزش و پرورش است .
 
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین از واگذاری صندلی درمدارس غیردولتی خبرداد و گفت:مقررشد این طرح با نظارت کامل بومی سازی شود و گزارشی ازفعالیت های انجام شده درسال قبل نیز در جلسه ی آتی شورا گزارش داده شود.
 
وی بیان کرد:همچنین براساس مصوبات جلسه ی قبل پیگیری تاحصول نتیجه درخصوص ماده 16قانون شورای آموزش و پرورش  توسط شهرداری ها احصا گردد ونتیجه نیزدرجلسه ی بعد شورا گزارش داده شود.
 
کرمپورهمچنین خاطرنشان کرد:موضوع مهم انشعابات مدارس از دیگر  مصوبات جلسه بود که مقرر شد هرچه سریعترتاقبل ازبازگشایی مدارس به اتمام رسد.