کد خبر: ۹۹۹۳۸۳
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۴ 07 October 2021

به گزارش خبرنگار تابناک هرمزگان،ابوذر حیدری زاده در یادداشتی نوشت:با توجه به اینکه شهرداریها موسسات عمومی غیر دولتی و دارای وظایف گسترده ی هستند، افزایش روز افزون جمعیت بر وظایف ومسولیت های آن افزوده است که بر این اساس باید نیازهای عدیده ی را را رفع نمایند و در مقابل، رفع این نیازها با وجود منابع امکان پذیر خواهد بود و با توجه به نامحدود بودن نیازها از یک طرف و محدود بودن منابع از طرف دیگر بحث مدیریت منابع و کاهش هزینه ها از ضروریات بی بدیل در شهرداری‌ها خواهد بود که در این یادداشت سعی شده است بصورت کاملا کاربردی و علمی روشهایی را برای بهبود منابع وکاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش درآمد در شهرداری‌های استان هرمزگان ارائه گردد. مطمئنا کاهش هزینه ها در شهرداریها فرصتی برای شناخت ظرفیت‌های ناشناخته است.در دنیای امروزی و شهرهای کنونی محدودیت منابع و رشد روز افزون نیازها، موضوع مدیریت هزینه ها را از یک مزیت به یک ضرورت تبدیل کرده است. از این رو باید پس از برنامه ریزی راهبردی و با در نظر گرفتن نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای موجود بر سر راه شهرداریها را شناسایی و در صدد رفع آن برخاست.کاهش هزینه ها در تمام ابعاد دارای اهمیت ویژه ای است و شهرداریها با توجه به اینکه ارگانی مردمی هستند ارتباط تنگاتنگی با شهروندان دارند بنابر این رعایت و اهتمام به بحث کاهش هزینه ها در این عرصه اهمیتی دو چندان پیدا می کند. از این رو باید نیاز و انتظارات شهروندان بیشتر از گذشته مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد و باید به این نکته توجه داشت که کاهش هزینه ها یک تهدید نیست بلکه فرصتی است که ظرفیت های ناشناخته این نهاد را در مسیر حذف اتلاف ها و ایجاد بهبود فعال میکند. فرهنگ سازی و آموزش به موازات استفاده از فن آوری های روز دنیا بسیار مهم و اساسی می باشد.اگر چه راه های فراوانی برای نیل به اعتماد پایدار شهروندان به مدیران شهری و افزایش مشارکت شهروندان در راستای کمک آنها به مجموعه شهرداری ها وجود دارد، امّا قطعا مهمترین راهکار، ایفای نقش خلاقیت از سوی شهرداری برای تامین هزینه های شهر است.از این رو مجموعه شهرداریها باید تلاش ویژه ای به سمت کسب درآمدهای پایدار داشته و با به کارگیری عقلانیت و خلاقیت، بار هزینه های شهروندان را با طرح راه حل های جدید و بدیع کاهش دهند . کسب درآمدهای پایدار نیازمند طرح های خلاق و کارآفرین در پروژه های شهرداریها است .با افزایش روزافزون هزینه و نیازهای شهرداریهای بزرگ وکوچک استان(بندرعباس، قلعه قاضی تخت، فین و... ) در چند سال اخیر و محدودیت منابع مالی موجود، مدیریت هزینه های شهرداری ها در استان را از یک انتخاب به ضرورت تبدیل کرده است و سیاست تعدیل و بهینه سازی هزینه ها و استفاده از فناوری روز آمد و بهره جویی از نظام مشارکت جویانه و کارگروهی و تشکیل کمیته اجرایی مدیریت هزینه در کلیه سطوح واحدهای شهرداریها به منظور تغییر نگرش و رویکردهای مدیریت هزینه های جاری، ارزش آفرین کردن هزینه های سرمایه ای، ارتقا سطح کیفیت سلامت ها، طرح ها و پروژه ها، کاهش هدررفت منابع سازمانی، انرژی و سایر منابع، آموزش و توسعه فرهنگ بهره وری و هدفمند کردن کلیه اقدامات بهبود شاخص های هزینه ای ضروری است.در مرحله اول برای مدیریت منابع در راستای کاهش هزینه ها، در تمامی شهرداری‌ها ذکرشده کارگروه ویژه ای تحت عنوان (کارگروه مدیریت منابع) در راستای کاهش هزینه ها تشکیل گردد که در زمینه بهبود منبع وکارایی مالی فعالیت نمایند که سیاست گذاری تعدیل ومناسب سازی هزینه ها با این کار گروه خواهد بود .اعضای این کارگروه متشکل از مدیران ارشد شهرداری واعضای شورای اسلامی شهر به تناسب عضویت در کارگروههای مربوطه و کارشناسان متخصص از ادارات ذی ربط از جمله استانداری، فرمانداری ومسکن و شهرسازی(در شهرداری مرکز بخش با همراهی مدیران مستقر در بخش) تشکیل وپیشنهادات ونظریات همه افراد کار گروه را گرفته و سپس بصورت دقیق برسی نمایند. که مهمترین هدف کار گروه می تواند آنالیز هزینه ها وشناسایی مراکز اصلی تجمع هزینه ها و هم فکری ونظارت بر ایدهای کاهش هزینه، تعریف و تصویب وپروژهای بهبودوبرنامه ریزی وکنترل ونظارت براجرای سریع وصحیح انها تا زمان تحویل به بهره برداران از جمله وظایف این کارگروه خواهد بود که نهایتا اتخاذ این تدابیر منتج به کاهش هزینه ها در شهرداری های استان خواهد شد.و در مرحله دوم با یک بررسی میدانی و هدفمند در استان هرمزگان خصوصا در شهرداری های کوچک و بزرگ(بندرعباس_ تخت، قلعه قاضی) راهکارهای مناسب با توجه به ظرفیت های داخلی این شهرداری ها یا شهرداریهایی با مقایس شهرها ارائه گردد. بهترین روش كاهش هزینه ها در این شهرداریها توجه به گزارش های امور مالیست كه تمامی سرفصل های هزینه ای سازمان را تعیین و محاسبه كرده باشد. که با دقت در تمامی موارد بتوان بصورت هدفمند به نتایج اصلی از جمله کاهش هزینه های جاری برسند. نهایتا با انجام نکات زیر می توان در کوتاه مدت در شهرداری‌های استان هرمزگان به نتایج مفید و موثر در مورد کاهش هزینه ها رسید. 

 شماره گذاری انجام شده به سبب اهمیت این موارد نیست:

 

 

1- تعدیل نیروی انسانی با در نظر گرفتن تغییرات راهبردی سازمان

2-کاهش روزهای کاری در هفته

3- سازماندهی مشاغل سازمانی

4_ تعطیلات فصلی 

 5- کاهش هزینه برق مصرفی با جایگزینی لامپ های کم مصرف ومقاوم

6- كاهش پاداش مدیران

7- پرداخت حق الزحمه مبتنی بر عملكرد بجای حقوق ثابت ماهانه

8- كاهش در افزایش حقوق ها و هماهنگ كردن آن با برنامه های راهبردی شهرداری

9- رشد آهسته تر نیروی انسانی نسبت به درآمد 

10-استفاده ازتجهیزات الکترونیکی کم مصرف تر با بازده وکیفیت بالاتر

11- افزایش مهارت كاركنان و چند مهارتی كردن آن ها

12_ تبدیل نیروهای تمام وقت به پاره وقت

13_برون سپاری فعالیت ها از جمله كارهای واگذار شده به نیروی انسانی متخصص

14_ استفاده گسترده از فناوری اطلاعات و دوركاری

15- كاهش سوخت شدن مطالبات سازمان از اشخاص حقیقی و حقوقی برون سازمانی

16- كاهش ضایعات، اشتباه ها و دوباره كاری ها

17- استفاده مشترک از تجهیزات و تسهیلات سازمان

18- توجه بیشتر به برنامه ریزی قبل از اجرای فعالیت ها

19- مدیریت انرژی

20- تسهیم هزینه های رفاهی و درمانی با كاركنان

21- توسعه سیستم های مدیریتی تامین كنندگان

22- از بین بردن فعالیت ها و منابع بدون ارزش افزوده

23- كاهش جلسات، ماموریت ها و سفرهای سازمانی

 

24-ساماندهی اموال واملاک ملکی واستیجاری در اختیار شهرداری

25- كاهش حجم گزارش ها و كاغذ بازی اداری

26- مدیریت استخدام و بكارگیری نیروی انسانی

27- كاهش هزینه های سربار

28- جابجا نكردن نیروی انسانی بین قسمت های مختلف سازمان

29- كنترل دقیق بودجه عملیاتی

30- خرید به موقع، كم و كاهش حجم انبارها

31-ادغام یا تعطیل كردن یك بخش یا واحد سازمانی

32- توزیع مناسب اطلاعات در سازمان و بهبود ارتباطات

33- بهبود فناوری ها و استفاده از فناوری های نوین

34- همسو كردن فعالیت ها با اهداف

35- ماتریسی كردن هرچه بیشتر ساختار سازمانی

36- افزایش یادگیری سازمانی و مدیریت دانشبسیاری از سرفصل های كاهش هزینه یاد شده

37-استفاده از جداول سنگی به جای بتونی در معابر که عمر طولانی تری دارند بخصوص در شهر ساحلی بندرعباس

 

انتهای پیام /

 

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار