کد خبر: ۱۱۶۲۹۷۱
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۱ 12 March 2024

چکیده
هدف این پژوهش طراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر بود. پژوهش حاضر کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد روش ساخت گرا بود. جامعۀ آماری این پژوهش را مدیران ورزشی و متخصصان وخبرگان کشتی تشکیل ­داشدند. جهت نمونه­گیری از روش گلوله برفی استفاده شد و نمونه­گیری تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه پیدا کرد، براین مبنا تعداد 19 مصاحبه انجام گرفت. برای جمع­آوری اطلاعات، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از فرایند کدگذاری استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. پس از تمامی مراحل مدل نهایی به دست آمد. یافته ها نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر در قالب 9 مقوله اصلی شناسایی شد. عوامل کلیدی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر، عامل حمایت مالی با 15 مولفه، عامل حکمرانی و ساختار با 15 مولفه، عامل حمایت از ورزشکاران با 15 مولفه، عامل ورزش همگانی 15 مولفه، عامل اماکن و تجهیزات تمرینی 9 مولفه، عامل استعدادیابی با 15 مولفه، عامل ارتقای مربیگری 15 مولفه، عامل رقابت های ملی و بین المللی با 11 مولفه، عامل پژوهش و نوآوری با 7 مولفه الگوی موفقیت کشتی ایران را تشکیل می دهند. بر اساس الگوی پارادایمی موفقیت ورزش کشتی ایران وضعیت این ورزش بر اساس مولفه ها مطلوب نمی باشد.

مقدمه

فراگير شدن ورزش به خصوص ورزش قهرماني و اهميت جايگاه آن در مناسبات بين المللي، توجه فراواني را از ناحيه دولت­ها متوجه اين پديده ساخته است. مسابقات مختلف قاره اي و جهاني و در راس همه­ي آنها بازي­هاي المپيك به عرصه رقابت جوانان برگزيده ورزشي ملت­ها تبديل شده است. در واقع ورزش قهرمانی به عنوان یک پدیده اجتماعی و یکی از نظام های علمی و تخصصی دارای ارزش فراوانی است (هولیهان . گرین[1]، 2017).

محقق بیان می کند که موفقيت كشورها در ميادين بين المللي ورزشي، علاوه بر تاثيرات اجتماعي و اقتصادي، نمادي از ثبات و طبقه بندي­هاي همه جانبه اين كشورها محسوب می شود و از جهتی، موفقیت در المپیک و دیگر رقابت های بین المللی بر اساس یک برنامه ریزی بلند مدت و استراتژیک و همچنین میزان منابعی که کشورها جهت ارتقاء ورزش قهرمانی سرمایه گذاری می کنند، به دست می آید. از این رو، ورزش قهرمانی نیز همانند هر سیستم دیگری نیازمند تدوین اهداف کلان، راهبردی ها و برنامه های عملیاتی است تا ضمن آگاهی از مسیر حرکت بتواند از دوباره کاری و هدر دادن منابع مالی، انسانی و اطلاعات خود اجتناب ورزد. بنابراین گستردگی ورزش قهرمانی ایجاب می کند تا نظامی جامع، راهبردی و مدون بر آن حاکم باشد (ملایی سفیددشتی، حمیدی و همکاران، 1398). در واقع ورزش قهرمانی یک پدیده ای چند بعدی است که توسعه آن مستلزم توجه به تمام ابعاد است. شناخت مسائل و مشکلات ورزش قهرمانی کشور نیازمند نگاهی علمی و تجربی است و در این مسیر، استفاده از تجارت جهانی راه میانبری است که می تواند هزینه دستیابی به توسعه را کاهش دهد (عیسی زاده، 1400).

در همین راستا، کشتی پر افتخار ترین ورزش و به اصطلاح ورزش اول در کشور ماست و کسب عناوین مختلف جهانی و بین المللی توانسته است موجب سرازیر شدن جوانان مستعد به این رشته ورزشی شود. کشتی با جامعه و فرهنگ ملی ایرانیان عجین است و مدیران باید از این خیل وسیع استعداد کشتی و پتانسیل­هاي بالقوه در کشور استفاده کنند. از این رو، ورزش کشتی جایگاه خاصی بین مردم ایران دارد؛ لزوم توسعه ورزش کشتی به دلیل مدال­هاي المپیکی و مسابقات بین­المللی آن نیازمند چشم اندازي بلندمدت است (رمضانی نژاد و همکاران، 1398).

در بررسی اولویت­ها و راهکارهاي اساسی در موفقیت ورزش کشتی، محقق نشان داد که توسعه عوامل نرم افزاري از جمله مدیریت و برنامه ریزي، ارتباطات و هماهنگی، استعدادیابی و آموزش پایه کشتی، استفاده از منابع انسانی و مربیان باتجربه و تخصیص منابع مالی و بودجه و همچنین عوامل سخت افزاري از جمله اماکن و تأسیسات و تجهیزات می­تواند به توسعۀ کشتی کشور منجر شود (شهلایی و همکاران ،1397) و همچنین شاید بتواند باعث توسعه ورزش قهرمانی دراین رشته ورزشی شود.

در این راستا عوامل موثر بر موفقیت و افول رشته های ورزشی در یک دهه اخیر شامل مولفه های بودجه و امورمالی و هماهنگی و ارتباطات (قربانی و همکاران، 1397)، برگزاری مسابقات ملی و بین المللی و حمایت از ورزشکاران، حمایت از مربیان، ساختار و سازماندهی رشته ورزشی، مشارکت ورزشی، سیستم استعدادیابی و تأسیسات ورزشی (لائیس[2] و همکاران، 2021)، محیط قانونی، مدیریت تخصصی و چشم انداز راهبردی (فاتیما[3] و همکاران، 2021)، سیستم حکمرانی ورزشی) لبوهانگ[4] ،2020)، عوامل حقوقی،ریسک پذیری، ساخت و ساز، طراحی و عوامل مرتبط با ورزش (آبوکشک[1] ،2021) به عنوان مهمترین مولفه های موثر بر موفقیت رشته های ورزشی بودند. بدین منظور فاورسیکو[2] (2018) در میان عناصر اصلی شناسایی افراد مستعد در کشتی، عوامل روانشناختی، پیگیری و جسمانی- حرکتی را به ترتیب اهمیت مطرح می نماید به علاوه، توسعه مربیان و نیروی انسانی و استعدادیابی و آموزش و پرورش ورزشکاران مهمترین عوامل موثر بر افول رشته های ورزشی بودند (قربانی و همکاران، 1397). ولانسکا[3] (2017) در پژوهشی پیرامون علل رشد تعداد اندک مردم لهستان در ورزش همگانی، به این نتیجه رسیدند که عمدترین دلایل عدم موفقیت ورزش در بین مردم لهستان، گران بودن امکانات ورزش و پایین بودن قدرت اقتصادی مردم است.

ورزش کشتی ایران با وجود تاریخ و پیشینه­ی دارای اعتبار و گاه درخشان جهانی، در شرایط کنونی هم از نظر ساختار تشکیلاتی و هم در ارتباط با آموزش علمی و فنی در موازنه و قیاس با استانداردهای جهانی، دارای کمبودها و مشکل­های بازدارنده­ی قابل ملاحظه و نگران کننده­ای است و قرار گرفتن در مسیر قهرمانی این رشته ورزشی با دشواری های بسیاری همراه است (نصرالهی قدیم و همکاران، 1400). زیرا، ورزشکاران ورزش های رقابتی شرایط حساس و پر فشاری را در مراحل مسیر ورزشی خود سپری می کنند. از این رو فدراسیون ها، هیات ها و باشگاهای کشتی با چالش های جدی در زمینه مدیریت ورزشکاران این رشته جهت حفظ و ارتقای رونق آن مواجه هستند. با این وجود ورزشکاران و استعدادهای ورزشی در سازمان های ورزش رقابتی به دلیل نیاز مستمر به کسب مزیت رقابتی اهمیت ویژه ای دارد (دارنل، فیلد و همکاران[4]، 2019). در بررسی موفقیت کشتی در ورزش، محقق اذعان می نماید که مدیریت مسیر شغلی در ورزش کشتی مبتنی بر نوعی مدیریت سیستمی است (رمضانی نژاد و همکاران، 1398).

بنابراین با توجه به اهمیتی که رشته ورزشی کشتی در کشور دارد و نگاه علمی به این رشته، می­تواند منجر به موفقیت ورزشی کشور در عرصه­های بین المللی گردد و از آنجا که این رشته ورزشی در دو بخش آزاد و فرنگی دارای پتانسیل بالایی در ایران می­باشد نیازمند ارزیابی و تحلیلی جامع در خصوص عوامل موفقیت کشتی در کشور است، مشکل اصلی در ورزش کشتی این است که مدیر متخصص وجود ندارد. اگر مدیری کاربلد و دارای تخصص در ورزش کشتی ایران حضور داشته باشد، در بازی‌های آسیایی و المپیک به ترتیب جزء سه تیم برتر در آسیا و ۱۰ تیم برتر در المپیک خواهیم بود. معمولاً در ایران یک مدیر یا تخصص ندارد یا اینکه کار مدیریتی انجام نداده است و به این خاطر است که ورزش کشتی همیشه با مشکلات زیادی روبه‌رو می باشد.  فعلاً از فدراسیون کشتی با مدیریت جدید چیزی ندیده‌ایم. در حال حاضر فدراسیون کشتی نه شرایط خیلی بدی دارد و نه اینکه اتفاق خارق‌العاده‌ای افتاده  است. این پژوهش با استفاده از مدل بوچر که یک مدل جامع در خصوص ورزش قهرمانی است بکار گرفته می شود و از اهمیت ها و ضرورت های این پژوهش می­باشد. این تحقیق در پی کشف عوامل ایجاد موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر می باشد؟

روش شناسی

این تحقیق با ماهیت اکتشافی[5] و با هدف بسط دانش و شناخت موجود در طراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر انجام شد. از این رو در دسته تحقیقات بنیادی[6] قرار می‌گیرد. همچنین این تحقیق بر مبنای جستجوی داده،دارای

ماهیت ترکیبی[1] است. در واقع تحقیقی که از هر دو رویکرد کیفی[2] و کمی[3] در یک مطالعه خاص استفاده می‌کند، بر این اساس ابتدا جنبه کیفی تحقیق انجام شده و سپس تحقیق کمی انجام گردید و در نهایت تفسیر نتایج کیفی و کمی هم‌زمان انجام شد و ابزار جمع آوري اطلاعات در این پژوهش در مرحله کیفی مصاحبه عمیق، و در مرحله کمی با پرشسنامه محقق ساخته انجام شد.

در واقع در این طرح ابتدا بر اساس مطالعات کیفی سازه‌ها یا مؤلفه‌های مدل مورد نظر مورد تشریح و واکاوی قرار گرفت. بدین گونه که چارچوب و عوامل آن سازه‌ها و مؤلفه‌ها استخراج و شاخص‌هایی برای آن تدوین و در نهایت با استفاده از داده‌های کمی به بررسی اعتبار و ارزیابی مدل ساخته شده اقدام شد. در نظریه داده بنیاد از روش نمونه گیری هدفمند استفاده می شود. در این روش نمونه ها طبق معیارهای مشخص و یافته های اولیه از سوی محقق انتخاب شدند. در این تحقیق پس از هر مصاحبه یادداشت برداری از مصاحبه ها انجام شد. سپس کدهای اولیه، مفهوم و مقوله ها اختصاص یافت و  مصاحبه بعدی انجام گردید. این رویه گاهی اوقات با انجام مصاحبه بعدی تا مرحله تدوین اولیه مدل پیش میرفت و سپس بازنگری هایی در کدگذاری انجام می شد. در واقع فرآیند جمع آوری و تجزیه و  تحلیل داده ها به صورت همزمان صورت می پذیرفت.

در این تحقیق از فرآیند ساخت گرا[4] برای تجزیه و تحلیل دادها استفاده شد. کدگذاری مصاحبه ها فرآیندی است در پی به دست آوردن اطلاعات از مصاحبه ها. این کدها نشان می دهند که افراد چگونه آن پدیده را تجربه کرده و آن را تعریف می کنند. کدگذاری نخستین مرحله تحلیل داده هاست؛ و بر اساس آن محقق از گفته های خاص مصاحبه شوندگان در جهت ایجاد تفسیرهای انتزاعی حرکت میکند. در روش شناسی نظریه داده بنیاد از چندین تكنیک کدگذاری در سطوح مختلف استفاده میشود.

کدگذاری باز[5] که از آن نیز به عنوان کدگذاری خط به خط[6] یاد می شود، نقطه شروع مطلوبی را برای شناسایی اولیه پدیده مورد بررسی ارائه کرده و فهرستی از موضوعات مهم از نظر مصاحبه شونده را ایجاد می کند. برچسب­های مفهومی بر اکثر خطوط متون نوشته شده مصاحبه ها گذاشته می شود تا موضوع آنچه مصاحبه شونده گفته است، تعیین شود. مرحله بعدی کدگذاری بسیار انتزاعی تر از کدگذاری باز است. این مرحله تحت عنوان مفهوم سازی است. مفهوم سازی برای چندین خط یا پاراگراف در دست نوشته ها به کاربرده می شود و بر اساس آن محقق باید کدهایی که بیشتر ذکر شده است را برای نمایش صدای مصاحبه شونده[7] انتخاب کند. پس از استفاده از کدهای اولیه به عنوان نقطه شروع، فرآیند کدگذاری متمرکزشده به راستی آزمایی[8] (تأیید) کفایت مفاهیم اولیه توسعه داده شده کمک می­کند. پس از اینكه کدهای متمرکزشده تخصیص یافتند، در مصاحبه های بعدی مورد آزمون قرار می­گیرند. مرحله بعدی در کدگذاری، مقوله سازی است هدف از مقوله سازی ساختار بخشیدن و عمق دادن به مقوله های موجود است. چارمز (2006) تشریح میکند که مقوله سازی سرهمبندی مجدد مجدد داده ها[9] است که به کدهای جداگانه از طریق کدگذاری خط به خط تجزیه شده اند. انتزاعی ترین سطح کدگذاری، کدگذاری متمرکزشده[10] است که از طریق آن روابط بین مقوله های ایجادشده تشریح میشود.

جامعه آماری در دو بخش جامعه انسانی و جامعه اطلاعاتی می باشد؛ بخش جامعه انسانی شامل کشتی گیران مدال آور بین المللی، مدیران سازمان­های ورزشی و صاحبنظران کشتی (مربیان ملی، اساتید مدیریت ورزشی آشنا به مباحث کشتی و صاحب نظران و خبرگان کشتی) می باشند که مورد مصاحبه قرار گرفتند. در این تحقیق نیز با به کارگیری تكنیک نمونه برداری گلوله برفی، یک گروه اولیه جهت مصاحبه انتخاب شده و سپس گروه های بعدی جهت مصاحبه توسط همین گروه معرفی شده اند و نمونه گیری تا جایی تداوم یافته که با ادامه نمونه گیری هیچ اندیشه جدیدی به وجود نیامده و به اصطلاح تحقیق به اشباع نظری و کفایت رسیده است. بنابراین ابتدا لیستی از خبرگان شامل کشتی گیران مدال آور بین المللی، مدیران سازمان­های ورزشی و صاحبنظران کشتی اساتید دانشگاه (داراي کتب و یا پژوهش) کلیه کارشناسان و متخصصان این حوزه تهیه و سپس با آنها مصاحبه عمیق انجام شد. پس از اتمام مصاحبه از هر یک از افراد مورد مصاحبه خواسته شد؛ سایر خبرگان در این زمینه را به محقق معرفی نمایند؛ این کار تازمانی ادامه یافت که با تمام افراد معرفی شده از سوي خبرگان، مصاحبه انجام شده باشد. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش تئوري مفهوم سازي بنیادی انجام شد.

یافته ها

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت کشتی ایران مبتی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر:

عوامل کلیدی موفقیت کشتی ایران مبتی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر در قالب نه عامل، شناسایی شده است که در ادامه این عوامل و مولفه های آنها ذکر می گردد؛ یکی از عوامل کلیدی موفقیت کشتی ایران مبتی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر، عامل حمایت مالی است که در بردارنده 15 مولفه سرانه بودجه، حمایت از هیات های استانی، کمک دولت، کمک کمیته ملی المپیک، وضعیت حامیان مالی، درآمد از سامانه، درآمد از رویدادها، حامی خصوصی برای ورزشکاران ملی، هزینه های جاری، هزینه های پرسنلی، سیستم بودجه بندی، نظم و کنترل های مالی، استفاده از ظرفیت های قانونی، عملکرد مالیاتی و تراز مالی می باشد.

یکی دیگر از عوامل کلیدی موفقیت کشتی ایران مبتی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر، عامل حکمرانی و ساختار است که در بردارنده 15 مولفه وضعیت کمیته ها، برنامه راهبردی، برنامه عملیاتی، شاخص های ارزیابی، تناسب بودجه و برنامه، سیستم نظارت بر عملکرد، ساز و کار رسیدگی به شکایات، کیفیت و مشارکت هیات رییسه، چارت تشکیلاتی، چابکی، سیاست های وزارت ورزش، تحلیل و نحوه تعامل با ذینفعان، ساز وکار نظارت مجمع، الگوی همکاری با ذینفعان و ساختار هیات های استانی می باشد.

یکی دیگر از عوامل کلیدی موفقیت کشتی ایران مبتی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر، عامل حمایت از ورزشکاران است که در بردارنده 15 مولفه قانون حمایت شغلی از قهرمانان، حقوق ورزشکاران ملی، درآمد ورزشکاران ملی، بهره مندی از قوانین حمایتی، خدمات شغلی، خدمات پزشکی ورزشی، سبک وزندگی ورزشکاران، حمایت های علوم ورزشی، خدمات رسانه ای، خدمات تمرینی، بانک اطلاعات ورزشکاران، انتقال ورزشکاران به دوره بازنشستگی، پاداش قهرمانی، جوایز رویداد های بین المللی و امکان تحصیل قهرمانان می باشد.

یکی دیگر از عوامل کلیدی موفقیت کشتی ایران مبتی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر، عامل ورزش همگانی است که در بردارنده 15 مولفه همکاری با بخش دانش آموزی، توجه به رویکرد سواد حرکتی، وضعیت مشارکت در رشته، وضعیت ورزشکاران سازمان یافته،باشگاهای فعال رشته، وضعیت کمیته همگانی، برنامه فدراسیون برای توسعه همگانیسیاست های وزارت ورزش، رویداد های همگانی، پویش های آگاهی بخش، وضعیت دسترسی، فرم ساده و تسهیل شده رشته، تعامل با گروه های جمعیتی و شاخص و نحوه ارزیابی می باشد.

یکی دیگر از عوامل کلیدی موفقیت کشتی ایران مبتی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر، عامل اماکن و تجهیزات تمرینی است که در بردارنده 9 مولفه بانک اطلاعاتی اماکن مرتبط، فاصله محل اقامت تا محل تمرین، کمپ تمرینی اختصاصی، محل اقامت ورزشکاران ملی، متخصصین علوم ورزشی، اماکن کمکی، ظرفیت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، استفاده از فناوری و امکانات پزشکی ورزشی می باشد.

یکی از عوامل کلیدی موفقیت کشتی ایران مبتی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر، عامل استعدادیابی است که در بردارنده 15 مولفه فرایند استعدادیابی، تعامل با حوزه دانش آموزی، تعامل با پایگاهای قهرمانی، وضعیت کمیته استعدادیابی، بودجه حوزه استعدادیابی، وضعیت پرسنل فعال این حوزه، سیاست های وزارت ورزش، بانک اطلاعات، خدمات تمرینی و حمایتی، رویداد های ورزش سنین پایه، قوانین حمایتی، مشارکت مربیان و باشگاه ها، وضعیت تیم های ملی پایه و سیستم مکانیزه می باشد.

یکی دیگر از عوامل کلیدی موفقیت کشتی ایران مبتی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر، عامل ارتقای مربیگری است که در بردارنده 15 مولفه رسمیت شغل مربیگری، حمایت های قانون از مربیان، بانک اطلاعات مربیان، وضعیت کمیته مربیان، دوره های بازآموزی مربیان، بودجه حوزه مربیان، استفاده از ظرفیت مربیان بین المللی، برنامه و نظام ارتقاء و آموزش مربیان، ارایه خدمات به مربیان، دانش افزایی مربیان، وضعیت رفاه و درآمد مربیان، تامین نیاز های مربیان، وجود اتحادیه مربیان، تعامل مربیان ملی در رده های مختلف و حمایت از مربیان جوان و مستعد می باشد.

یکی از عوامل کلیدی موفقیت کشتی ایران مبتی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر، عامل رقابت های ملی و بین المللی است که در بردارنده 11 مولفه برنامه ریزی رویداد ها، تعامل با نهاد ها، میزبانی رویداد های بین المللی، اعزام به رویداد های بین المللی، فرصت اعزام برای استعدادها، تامین هزینه های اعزام، ساختار مسابقات ملی، کیفیت مسابقات و لیگ ها، نظم برگزاری مسابقات و لیگ ها، سیستم نظارت و ارزیابی رویداد ها و نظام رتبه بندی می باشد.

یکی دیگر از عوامل کلیدی موفقیت کشتی ایران مبتی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر، عامل پژوهش و نوآوری است که در بردارنده 7 مولفه حمایت از پژوهش های علمی، تعامل با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی؛ حمایت از طرح های نوآورانه، بانک اطلاعات تحقیقات مرتبط، شبکه سازی، علمی سازی دوره های داوری و مربیگری و وضعیت کمیته پژوهش می باشد.

مدل موفقیت کشتی ایران تا چه اندازه دارای اعتبار است؟

در راستاي اعتباریابی الگوی موفقیت کشتی ایران؛ پرسشنامه اي مشتمل بر ابعاد و مؤلفه هاي مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر، طراحي و به منظور اعتباريابي در اختيار صاحب نظران و مدیران فدراسیون کشتی ایران قرار گرفت؛ با توجه به اينكه محقق در اين مرحله به دنبال اعتباريابي و بررسی تناسب ابعاد و مؤلفه هاي مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر، با ورزش کشتی ایران، از طريق بررسي ديدگاه ها و نظرات صاحب نظران و مدیران فدراسیون کشتی ایران بود، از آزمون تي تك نمونه اي براي بررسی سطح تحقق انتظارات صاحب نظران و مدیران از تناسب ابعاد و مولفه های مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر با الگوی موفقیت کشتی ایران استفاده گرديد. لذا در اين مرحله محقق به بررسي ميزان موافقت هر يك از افراد شركت كننده در بخش اعتباریابی ها در مورد ابعاد و مؤلفه های مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر پرداخته است كه نتايج آزمون تي تك نمونه اي در جدول پايين گزارش شده است.

جدول 1) آزمون بررسي ديدگاه صاحب نظران در خصوص اعتباریابی ابعاد مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر

طراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر

همانگونه كه يافته هاي جدول فوق نشان مي دهد، نتايج آزمون تي تك نمونه اي حاكي از معنادار بودن ابعاد الگوی موفقیت کشتی ایران در سطح معني داري 0001/. بود. ميانگين به دست آمده در اين آزمون در هر یک از ابعاد، بزرگتر ار نقطه برش در نظر گرفته شده (3) مي باشد. بنابراين مي توان گفت كه ابعاد الگوی موفقیت کشتی ایران داراي اعتبار كافي و مناسبي براي سنجش سازه مرتبط با خود مي باشند.

جدول 2) آزمون بررسي ديدگاه صاحب نظران در خصوص اعتبارسنجي مؤلفه های الگوي موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مؤلفه هاي مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر

طراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر

طراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچرطراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر

 

طراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر

طراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر

طراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر

 

طراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر

همانگونه كه يافته هاي جدول فوق نشان مي دهد، نتايج آزمون تي تك نمونه اي حاكي از معنادار بودن مؤلفه های هر یک از ابعاد مؤلفه های الگوي موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مؤلفه هاي مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر در سطح معني داري 0001/. بود. ميانگين به دست آمده در اين آزمون در هر یک از مؤلفه ها، بزرگتر ار نقطه برش در نظر گرفته شده مي باشد. بنابراين مي توان گفت كه مؤلفه های الگوي موفقیت کشتی ایران، داراي اعتبار كافي و مناسبي براي سنجش سازه مرتبط با خود مي باشند. بنابراین با توجه به نظر متخصصان و برآورده شدن انتظارات آنها و تایید این ادعا با استفاده از آزمون آماری، می توان از این مدل و ابعاد آن در این تحقیق استفاده کرد.

 ابعاد و مؤلفه‌های مدل موفقیت کشتی ایران کدامند؟

طراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر

مدل موفقیت کشتی ایران نشان می دهد که این مدل نه بُعد اصلی (حمایت مالی، حکمرانی و ساختار، حمایت از ورزشکاران، ورزش همگانی، اماکن و تجهیزات تمرینی، استعدادیابی، ارتقای مربیگری، رقابت های ملی و بین المللی و پژوهش و نوآوری) و 117 مولفه دارد.

بحث و نتیجه ­گیری

هدف از این تحقیق طراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر بود. بر اساس مدل برخاسته از دادهای تحقیق، نتیجه گروه بندی کدها موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر دارای سطح های زیر: حمایت مالی، حکمرانی و ساختار، حمایت از ورزشکاران، ورزش همگانی، اماکن و تجهیزات تمرینی، استعدادیابی، ارتقای مربیگری، رقابت های ملی و بین المللی و پژوهش و نوآوری را نشان داد.

در هزارۀ سوم ورزش قهرمانی از یک مقولۀ صرف رویداد ورزشی خارج و به عنوان ابزار رقابتی توسط کشورها استفاده می­شود. به طوری که بسیاری از کشورها با برنامه ریزی­های بلند مدت، سرمایه گذاری­های هنگفت، حمایت­های مالی، مادی، سیاسی، اقتصادی و معنوی در تلاش اند سطح ورزش قهرمانی کشور خود را ارتقا بخشند و با میزبانی و حضور در رقابت­های مهم بازی­های المپیک، بازی­های آسیایی، مسابقات جهانی، آسیایی و بین المللی علاوه بر ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان، موفقیت­ها و توانمندی­های ورزشی، اقتصادی و سیاسی خود را به جهانیان نشان دهند. بنابراین می توان اذعان نمود که الگوی موفقیت کشتی ایران موضوعی است که در اظهارات مسئولان کشور بازتاب جدی یافته است. در این راستا یکی از عوامل موفقیت کشتی ایران شامل حمایت مالی می باشد. این متغیر شامل مؤلفه های حمایت از هیأت های استانی، کمک دولت، کمک کمیته ملی المپیک، وضعیت حامیان مالی، هزینه های جاری، هزینه های پرسنلی، سیستم بودجه بندی، نظم و کنترل های مالی، درآمد از سامانه، درآمد از رویدادها، حامی خصوصی برای ورزشکاران ملی، عملکرد مالیاتی، تراز مالی و استفاده از ظرفیت های قانونی می باشد

در این زمینه نقش دولت ها در فراهم سازی منابع مالی و انسانی برای رشته ورزشی کشتی بسیار حیاتی است و دولت با فراهم کردن حمایت های مالی می تواند راه موفقیت را هموار سازد. علاوه بر آن بیشتر سازمان های اداره کننده رشته کشتی می توانند با بهره گیری از حامیان مالی قدرتمند و در سایه همکاری و حمایت آنها به تقویت و ترویج فرهنگ کشتی بپردازند و در فرآیندی دو جانبه در کنار پوشش هزینه های خود، موقعیت های تبلیغاتی مناسبی را برای حامیان مالی فراهم آورند. از اینرو تا زمانیکه جذابیت های لازم همچون دسترسی به مخاطبان گسترده برای حامیان مالی فراهم نشود، نمی توان روی حمایت های ثابت آنها حساب کرد. این کار نیازمند رایزنی و تأمین معیارهای رسانه ملی برای بخش زنده رقابت های کشتی در تمامی سطوح و رده ها می باشد که با نتایج پژوهش لائیس و لیندرو (2021)، هیروکی و همکاران (2020)، بوچر و همکاران (2009) و ضمیری کامل و همکاران (1393) همخوانی دارد. لذا با توجه به این نتایج می بایست شرایطی که در وضعیت نامطلوبی هستند مانند هزینه های جاری، پرسنلی بودجه بندی و سایر موارد را اهمیت خاصی به آنها داد تا شرایط فدراسیون کشتی روز به روز بهتر شده و این موضوع زمینه ساز موفقیت هر چه بیشتر کشتی گیران در رده های مختلف شود.

دومین عامل شناسایی شده در بخش کیفی در موفقیت کشتی ایران عامل حکمرانی است. که شامل مولفه های وضعیت کمیته ها، برنامه راهبردی، برنامه عملیاتی، شاخص های ارزیابی، چارت تشکیلاتی، چابکی، سیاست های وزارت ورزش، تحلیل و نحوه تعامل با ذینفعان، تناسب بودجه و برنامه، سیستم نظارت بر عملکرد، ساز و کار رسیدگی به شکایات، کیفیت و مشارکت هیأت رئیسه، ساز و کار نظارت مجمع، الگوی همکاری با ذینفعان و ساختار هیأت های استانی می باشد. در واقع در ساختار حکمرانی حضور مدیران کارآمد و با تجربه در جایگاه تصمیم گیری و تصمیم سازی های کلیدی ضروری است، چراکه تصمیم گیری با دیدگاه های درست و بر اساس بازتاب واقعی می تواند رشته کشتی را به سرانجام برساند. در واقع سیستمی که خواهان موفقیت است باید شناخت درستی از جامعه خود داشته باشد تا بتواند برنامه درستی در سطح کلان تدوین نماید. وجود چنین برنامه ای با پیش بینی های لازم در سطح فدراسیون و هیأت های کشتی می تواند وحدت و یکپارچگی را برای دست یابی به اهداف به وجود آورد که با نتایج پژوهش لائیس و لیندرو (2021) و لبوهانگ (2020) و بوچر و همکاران (2009)  در یک راستا بود.

سومین عامل شناسایی شده در تحقیق حاضر، حمایت از ورزشکاران که شامل مؤلفه های قانون حمایت شغلی از قهرمانان، خدمات رسانه ای، حقوق ورزشکاران ملی، درآمد ورزشکاران ملی، بهره مندی از قوانین حمایتی، خدمات تمرینی، بانک اطلاعات ورزشکاران، انتقال ورزشکاران به دوره بازنشستگی، خدمات شغلی، خدمات پزشکی ورزشی، سبک و زندگی ورزشکاران، پاداش قهرمانی، جوایز رویدادهای بین المللی، امکان تحصیل قهرمانان و حمایت های علوم ورزشی می باشد. در حمایت از ورزشکاران، ارگانهای ملی مدیریت ورزشی نقش مهمی در طول و بعد از حرفه ورزشکاران دارند، به همین دلیل عوامل در بخش حمایت از ورزشکاران نیز باید در یک سطح خاص ورزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. فقط در چند رشته ورزشی، ورزشکاران از درآمد ورزشی خود کسب درآمد می کنند. در اینجا لازم است که دولت و سازمان های مربوطه از کشتی گیران حمایت همه جانبه ای داشته باشند و هزینه های زندگی آنها را پرداخت نمایند و برنامه هایی برای پشتیبانی از آنها برای دوران پس از قهرمانی داشته باشند. نتایج تحقیق حاضر با محققین، لائیس و لیندرو (2021) که اذعان داشتند که حمایت از ورزشکاران از جمله عوامل مؤثر در موفقیت کاراته در کشور برزیل می باشد. و فاتیما و پروف (2021) در پژوهشی محیط قانونی، مدیریت تخصصی و چشم انداز راهبردی را از عوامل حیاتی موفقیت مدیران باشگاه های ورزشی در کشور عراق عنوان کردند. و همچنین ژو و کاپلاندیو (2017) بیان داشتند نگرش حمایتی تأثیر مثبتی بر مشارکت ورزشی دارد. نتایج نشان داد وضعیت در بخش اسنادی در مورد 2 مولفه بسیار نامطلوب (سبک زندگی ورزشکاران، خدمات شغلی)، 5 مورد مطلوب که شامل: (حقوق ورزشکاران ملی، بهره مندی از قوانین حمایتی، خدمات پزشکی ورزشی، حمایت های علوم ورزشی، تحلیل روند) و 6 مورد نامطلوب که شامل: (خدمات رسانه ای، بانک اطلاعات ورزشکاران، درآمد ورزشکاران ملی، پاداش قهرمانی، جوایز رویدادهای بین المللی) و 3 مورد بسیار مطلوب که شامل: (قانون حمایت شغلی از قهرمانان، خدمات تمرینی، امکان تحصیل قهرمانان) است هم خوانی دارد.

چهارمین عامل شناسایی شده ورزش همگانی که شامل مؤلفه های همکاری با بخش دانش آموزی، توجه به رویکرد سواد حرکتی، وضعیت مشارکت در رشته، سیاست های وزارت ورزش، رویدادهای همگانی، پویش های آگاهی بخش، وضعیت ورزشکاران سازمان یافته، باشگاه های فعال رشته، وضعیت کمیته همگانی، وضعیت دسترسی، فرم ساده و تسهیل شده رشته، تعامل با گروه های جمعیتی، برنامه فدراسیون برای توسعه ورزش همگانی، شاخص و نحوه ارزیابی و بودجه حوزه همگانی می­باشد. در واقع رشد و توسعه ورزش همگانی می تواند زمینه گام های بعدی و رشد ورزش قهرمانی را فراهم سازد. بنابراین توسعه باشگاه های فعال در رشته ورزشی کشتی راهی در جهت بهبود توسعه ورزش همگانی است تا با شرکت عموم افراد بتوان زمینه توسعه ورزش قهرمانی و موفقیت آن را به وجود آورد. اگرچه عدم رابطه بین ورزش برای همه و ورزشکاران حرفه ای اغلب مورد بحث است، اما مهمترین تاثیر آن روی ورزشکارانی است که از مشارکت مردمی سرچشمه می گیرند. با تحقیق وان بوتنبرگ (2002) که بیان می دارند، همبستگی معنی داری بین مشارکت گسترده و مدال های کسب شده در بازی های المپیک (بارسلونا و سیدنی) به ویژه هنگامی که ورزش مردمی "فشرده و رقابتی" بود، مشاهده کرد. می توان ادعا كرد كه گستردگی مشاركت در ورزش همیشه شرط موفقیت نیست، اما این ویژگی می تواند پایه و اساس موفقیت بالقوه را فراهم کند زیرا این امر زمینه ساز بروز استعداد جوانان و ایجادفرصت های مختلف آموزش و رقابت برای بروز این استعداد برای تقویت مهارت ها می باشد. که با نتایج پژوهش لائیس و لیندرو (2021) و بوچر و همکاران (2009) همخوانی دارد.

پنجمین عامل شناسایی شده در مدل موفقیت کشتی ایران عامل اماکن و تجهیزات تمرینی است که شامل مؤلفه های بانک اطلاعاتی اماکن مرتبط، فاصله محل اقامت تا محل تمرین، کمپ تمرینی اختصاصی، اماکن کمکی، ظرفیت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، استفاده از فناوری، محل اقامت ورزشکاران، متخصصین علوم ورزشی و امکانات پزشکی ورزشی می­باشد. در بحث اماکن و تجهیزات مشخص است که استانداردسازی اماکن و تجهیزات ورزشی عامل مهمی در موفقیت و توسعه کشتی می باشد. ایجاد اماکن ورزشی مطلوب برای رشته کشتی و تجهیز آنها به منظور دسترسی آسان به این امکانات ورزشی می تواند به موفقیت هر چه بیشتر این رشته کمک نماید. فراهم بودن امکانات تمرینی منجمله تشک استاندارد می تواند مسیر توسعه رشته کشتی در سطح قهرمانی را هموارتر سازد. محقق اذعان دارند که بخش مهمی از توسعه ورزش وابسته به زیرساخت های تجهیزاتی است. ممکن است استعدادهای فراوانی در یک جامعه وجود داشته باشد، اما صرفاً به خاط نبود امکانات و تجهیزات مناسب، پیشرفتی نداشته باشند که با نتایج پژوهش آبوکشک (2021) و بوچر و همکاران (2009) و ضمیری کامل و همکاران (1393) همخوانی دارد.

در این راستا ششمین عامل شناسایی شده، استعدادیابی است که شامل مولفه های فرآیند استعدادیابی، بانک اطلاعات، تعامل با حوزه دانش آموزی، خدمات تمرینی و حمایتی، تعامل با پایگاه های قهرمانی، رویدادهای ورزش در سنین پایه، وضعیت کمیته استعدادیابی، بودجه حوزه استعدادیابی، وضعیت پرسنل فعال این حوزه، قوانین حمایتی، مشارکت مربیان و باشگاه ها، وضعیت تیم های ملی پایه، برنامه استعدادیابی، سیستم مکانیزه و سیاست های وزارت ورزش می­باشد. غفلت در عامل مهم استعدادیابی و استعداد پروری می تواند نتیجه معکوسی را به دنبال داشته باشد و به ناکامی یک رشته ورزشی پس از چند سال منجر شود. شاید از جمله دلایل اهمیت عامل استعدادیابی وجود پشتوانه های قوی در رده های سنی پایین تر است که با آموزش و ارتقاء سطح مهارت های این کشتی گیران رده پایه می توان تضمینی ایجاد کرد تا در آینده نتیجه و موفقیت قابل توجهی را به دست آورد. تعامل با آموزش و پرورش می تواند یکی از اقدامات اساسی در جهت توسعه استعدادیابی در رشته ورزشی کشتی باشد که از طریق جامعه آماری گسترده ای که در اختیار است بتوان افراد مستعد را مورد شناسایی قرار داد. احداث مراکز استعدادیابی و پایگاه های ورزشی قهرمانی گامی مؤثر و بسیار مفید در جهت موفقیت هر چه بیشتر رشته کشتی می تواند باشد. در واقع مراکز استعدادیابی با شناسایی افراد مستعد و پایگاه های قهرمانی با پایش این استعدادها می توانند نخبه پروری ورزشی را نهادینه کنند. در حقیقت با استعدادیابی مداوم و پرورش این استعدادها از سویی رقابت بین ورزشکاران افزایش می یابد و از سویی دیگر اندوخته مناسبی برای عضویت در تیم های ملی فراهم می گردد که با تحقیقات لائیس و لیندرو (2021) و بوچر و همکاران (2009) در یک راستا می باشد.

همچنین هفتمین عامل شناسایی شده در تحقیق حاضر، ارتقاء مربیگری است که شامل مولفه های رسمیت شغل مربیگری، حمایت های قانون از مربیان، بانک اطلاعات مربیان، ارائه خدمات به مربیان، دانش افزایی مربیان، وضعیت رفاه و درآمد مربیان، وضعیت کمیته مربیان، دوره های بازآموزی مربیان، بودجه حوزه مربیان، تأمین نیازهای مربیان، وجود اتحادیه مربیان، تعامل مربیان ملی در رده های مختلف، استفاده از ظرفیت مربیان بین المللی، حمایت از مربیان جوان و مستعد و برنامه و نظام ارتقاء و آموزش مربیان می باشد. توجه به حوزه مربیان و فراهم نمودن نیازها آنان در جهات گوناگون و کمک به رشد و ارتقاء آنها در تمامی سطوح مالی و غیره می تواند رشد هر چه بیشتر آنها را به دنبال داشته باشد. مربیان که رکن اصلی آموزش به کشتی گیران را بر عهده دارند چنانچه بدون هیچ دغدغه حمایتی و معیشتی در کار خود فعالیت کنند می توانند زمینه ساز افزایش سطح مهارت های کشتی به لحاظ فنی و روحی و روانی شده که در نهایت منجر به موفقیت کشتی گیران خواهد شد.  در این راستا لائیس و لیندرو (2021) دریافتند که توسعه و ارتقاء مربیان از جمله عوامل مؤثر در موفقیت کاراته در کشور برزیل می باشد. همچنین جاکیولین و همکاران (2019) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مربیان با دانش بیشترین تأثیر را بر موفقیت ورزشکاران معلول دارند.

مایکولا و همکاران (2020) بیان می دارند که دانش علمی و بروز مربیان زمینه ساز ارتقاء سطح کشتی گیران است. ژو و کاپلاندیو (2017) بیان داشتند مربیان متخصص و خلاق تأثیر مثبتی بر مشارکت ورزشی دارد. از جهاتی دیگر مربی به عنوان یک الگو یکی از مؤثرترین و با نفوذ ترین افرادی است که بر روی شکل گیری شخصت کشتی گیران می تواند مؤثر باشد. در این بین مربیان به سبب ارتباط عاطفی عمیقی که با کشتی گیران می توانند برقرار کنند از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و لذا توسعه و ارتقاء آنها می توانند گامی مهم و مؤثر در جهت موفقیت رشته کشتی باشد. آمروس و هورن (2015) نشان دادند رفتار مربوط به مربیان به طور مستقیم بر انگیزش، خود ادراکی، درک موفقیت و رفتارهای پیشرفتی ورزشکاران اثر گذار است و انگیزش ورزشکار را نتیجه و حاصل رفتار مربی دانستند که با نتایج تحقیق حاضر در یک راستا می باشند.

هشتمین عامل شناسایی شده در بخش کیفی در مدل موفقیت کشتی ایران عامل رقابت های ملی و بین المللی است. این مؤلفه شامل مؤلفه­های برنامه ریزی رویدادها، ساختار مسابقات ملی، تعامل با نهادها، کیفیت مسابقات و لیگ ها، میزبانی رویدادهای بین المللی، اعزان به رویدادهای بین المللی، فرصت اغزام برای استعدادها، نظم برگزاری مسابقات و لیگ ها، سیستم نظارت و ارزیابی رویدادها، نظام رتبه بندی و تأمین هزینه های اعزام می­باشد. از آنجا که درگیر کردن کشتی گیران از طریق شرکت در رویدادهای مختلف در تمام طول سال باعث می شود که روند آمادگی خود را حفظ کرده و همواره برای شرکت در رقابت های مختلف آماده باشند و این موضوع به نوبه خود می تواند باعث افزایش هر چه بیشتر تجربه کشتی گیران در میدان های مختلف شود در نهایت موجبات ارتقاء موفقیت آنها را هموار سازد. دنیس و همکاران (2020) بیان داشتند که حضور شناگران جوان در رقابت های بین المللی می تواند باعث افزایش سطح موفقیت آنها شود که با تحقیق حاضر هم خوانی دارد همچنین با نتایج پژوهش لائیس و لیندرو (2021) و راموس (2017) و بوچر و همکاران (2009) نیز هم راستا می باشد.

نهمین عامل شناسایی شده در بخش کیفی در مدل موفقیت کشتی ایران عامل پژوهش و نوآوری با مولفه های حمایت از پژوهش های علمی، تعامل با دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی، حمایت از طرح­های نوآورانه، بانک اطلاعات تحقیقات مرتبط، شبکه سازی، علمی سازی دوره­های داوری و مربیگری و وضعیت کمیته پژوهش می­باشد. این رویکرد در پی نشان دادن این موضوع است که پژوهش و نوآوری (فن آوری) در موفقیت کشتی گیران نقش اساسی دارد. در این زمینه روش هایی وجود دارد که مدیران مربوطه به طور منظم اطلاعات علمی در زمینه هایی مانند شناسایی و توسعه استعداد، پزشکی، تغذیه، روانشناسی، فیزیولوژی، بیومکانیک و مربیگری ورزشی گردآوری و پخش می کنند تا بتوانند زمینه موفقیت این رشته ورزشی را فراهم سازند که با نتایج پژوهش بوچر و همکاران (2009) و ضمیری کامل و همکاران (1393) همخوانی دارد.

در نتیجه، ضمن لزوم توجه به تمامی این موارد می توان گفت که عوامل مالی، نیروی انسانی و برقراری ارتباطات با سایر سازمان ها و به خصوص دولت و وزارت ورزش می تواند ملاحظات کاربردی بسیار مهمی برای آینده رشته ورزشی کشتی در پی داشته باشد تا بدینوسیله بتوان برنامه های عملیاتی جهت توسعه هر چه بیشتر این رشته ورزشی را اجرایی کرد. همچنین به مدیران، مسئولان و برنامه ریزان پیشنهاد می شود با توجه به اولویت های ورزشی و کسب موفقیت با برنامه ریزی مناسب به صورت درازمدت، کوتاه مدت و میان مدت و توجه به فاکتورهای مهم نظارت، اجرا و هماهنگی مدیریت بهینه ای در موفقیت رشته ورزشی کشتی داشته باشند. همچنین با تکیه بر ساختار سازمانی و شرح وظایف دقیق به تقویت روابط سازمان های مختلف ورزشی همچنین هیأت های کشتی استانی و شهرستان ها و نیز بهبود روابط با کمیته ملی المپیک کمک کنند. در راستای موفقیت در رشته ورزشی کشتی نسبت به مسائل آموزشی همچون آموزش های تخصصی و کارگاهی و حتی الگوپذیری صحیح اهمیت داده شود و با بر طرف سازی مشکلات اقتصادی و حل مسائل ساختاری و اجتماعی، فراهم سازی بستر مناسب رشد کشتی گیران و جذب حامیان مالی و فراهم سازی امکانات و تجهیزات درخور قهرمانی یا حتی حمایت و پشتیبانی از ورزشکاران زمینه افزایش انگیزش بیرونی، خودشکوفایی، امید به زندگی و عملکرد فنی آن ها را فراهم آورند.

 

منابع

خسروى زاده، ا. (1387). مطالعه و طراحى برنامه استراتژيك كميته ملى المپيك جمهورى اسلامى ايران، رساله دكترى، دانشكده تربيت بدنى دانشگاه تهران.

دهقان قهفرخی، امین. طیبی، بهمن. جسمانی، مرجان. (1399). تدوین راهکارهای توسعه کیفی آموزش مربیان ورزشی استان گلستان. نشریه مدیریت ورزشی.12(2)، 581-600.

رمضانی نژاد، وحید. اشکانی، حمید رضا. گوهر رستمی، علی.  (1398). طراحی الگوی مسیر ورزشی و گذر شغلی در کشتی گیران حرفه ای. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی. (28). ص 36-21.

ضمیری کامل، ع. سلیمانی، م. ایزدی مهر، ا. (1393). اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان همدان در راه یابی به تیم‌های ملی مقاله 9، دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-112.  

عباسی، م. (1377). تاریخ کشتی ایران، انتشارات مجید، ص 8.

قربانی، طیبی. رحمان نیا، غلامحسن. دیلمی،  کیانوش. (1397). بررسی عوامل موثر بر موفقیت و افول رشته‌های ورزشی مستعد استان گلستان در یک دهه اخیر. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان, 17(40), 43-58.‎

عیسی زاده، حسین. (1400). بررسی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رویکرد داده ‌بنیاد. علوم ورزشی و توان رزم.2(3). ص 31-19.

گودرزی، م. (1386). طراحى و تدوين نظام جامع ورزش كشتى كشور ،طرح پژوهشى پژوهشكده تربيت بدنى.

موسوی، ع. (1386). مبانی کاربرد علوم در ورزش کشتی. ناشر بامداد کتاب.

ملایی سفیددشتی، افشین. حمیدی، مهرزاد. رجبی، حسین. ذوالفقارزاده، محمد مهدی. (1398). آینده‌ نگاری توسعه ورزش قهرمانی ایران در افق 1416. مدیریت و توسعه ورزش. 9(2). ص 99- 84.

نصرالهی قدیم، احمد. قاسمی، حمید.  فراهانی، ابوالفضل. (1400). طراحی الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) در ورزش کشتی ایران. نشریه مدیریت ورزشی.

(DOI): 10.22059/jsm.2020.302818.2482

Abukeshek, Albara Khaleel Sulieman. (2021). Framework for 'sports' infrastructure assets management and transformation post-2022 world cup adapting PPP module - critical success factors. http://hdl.handle.net/10576/21570.

Alexandra L. (1999). “A strategic planning primer for higher Education”, collage of business administrating and economics, 4: 1-34.

Amorose, A.J. & Horn, T.S. (2015). Intrinsic motivation: Relationships with collegiate athletes’ gender. Scholarship status and perception of their Coach’s behavior: Journal of Sport & Exercise Psychology, 22, 63-84.

Barnicle, S. P., & Burton, D. (2016). Enhancing Collegiate Women’s Soccer Psychosocial and Performance Outcomes by Promoting Intrinsic Sources of Sport Enjoyment. Journal of sports science & medicine, 15(4), 678.

Bosscher V.D, De Knopa P, Bottenburg M, Shibli S, Binghamd J. Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries. Sport Management Review 12 (2009) 113–136.

Chittle, L., Horton, S., Weir, P., & Dixon, J. C. (2017). Exploring the relationship between the relative age effect and youth development among male house league ice hockey players. Journal of Amateur Sport, 3(1).

Dennis-Peter Born., Ishbel Lomax., Stephan Horvath., Elena Meisser. (2020). Competition-Based Success Factors During the Talent Pathway of Elite Male Swimmers. Front. Sports Act. Living 2:589938. doi: 10.3389/fspor.2020.589938.

Darnell, S. C., Field, R and Kidd, B. (2019). Sport-for-Development and the International Community. The History and Politics of Sport-for-Development, Springer: 183-207.

Fatima Qassem Jalab, Prof. Mithaq Ghazi. (2021).  Critical Success Factors and Their Relationship to the Administrative Decisions of Sports Club Administrators of Some Team Games in the Central and Southern Regions. Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 6, Pages. 6117 – 6122.

Gholam Reza Goodarzi., Seyed Mohammad Mahmoudi., Asadollah Kordnaeij., Ali Saberi., Jabbar BabaShahi. (2020). Designing key model success factors in Taekwondo sports with an emphasis on careful preparation. J Adv Pharm Edu Res;10(S1):192-197.

Hiroaki Funahashi., Simon Shibli., Popi Sotiriadou., Jarmo Mäkinen., Bake Dijk., Veerle De Bossche. (2020). Valuing elite sport success using the contingent valuation method: A transnational study. Volume 23, Issue 3, Pages 548-562.

Houlihan, B., Green, M. (2017). Comparative elite sport development. In Comparative Elite Sport Development (pp. 15-39). Routledge.

Jacqueline Martins Patatas., Veerle De Bosscher, Inge Derom, Jens De Rycke. (2019). Managing parasport: An investigation of sport policy factors and stakeholders influencing para-athletes’ career pathways. Sport Management Review, Vol.23(3), Pp:548-562.

Lais, de Lima. (2021). Factores criticos de sucesso esportivo no Karate do Brasil a partir de sua inclusao ao programa olimpico oficial. Revista de artes marciales asiaticas, vol.16(2), pp:100-115.

Lebohang, Mosoeshoe. (2020). Sports Governance As A Key Success Factors Of Effectiveness Service Delivery In A Non-Profit Sports Organisation: The Case Study Of Lesotho Sports And Recreation Commission. Global Sport Management, Department of Physical Education The Graduate School Seoul National University.

Mykola Latyshev., Sergii Latyshev., Aivars Kaupuzs., Oleh Kvasnytsya., Yura Tropin., Irina Kvasnytsya., Volodimir Prystynskyi. (2020). CADETS AND JUNIORS SUCCESS: HOW IMPORTANT IS IT FOR SPORTS CAREERS IN FREE STYLE WRESTLING? Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VI, May 22th -23th,282-291.

Rohde, M., & Breuer, C. (2016). Europe’s Elite Football: Financial Growth, Sporting Success, Transfer Investment, and Private Majority Investors. International Journal of Financial Studies, 4(2), 12

van Bottenburg, M. (2000). Het topsportklimaat in Nederland [The elite sports climate in the Netherlands]. Hertogenbosch, Netherlands: Diopter-Janssens and van Bottenburg bv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار